Novinky a články

Fotosoutěž Stronger Together

cz_photo_contest.png
8. května 2023

Zúčastněte se fotosoutěže Stronger Together! Můžete vyhrát registraci zdarma na konferenci EHA 2023 v Belgii

Studie fáze 1/2 k testování genové terapie AskBio u pacientů s HCH

30. dubna 2023

Společnost Asklepios Biopharmaceutical (AskBio) zahájila první klinickou studii na lidech testující AB-1001 – experimentální genovou terapii navrženou k modulaci metabolismu cholesterolu v mozku – u lidí s Huntingtonovou chorobou.

HDYO International young adults congress 2023

image4.jpeg
28. dubna 2023

Ve dnech 17.-19.3.2023 se ve Skotském městě Glasgow konal mezinárodní kongres pro mladé dospělé (18-35 let) z rodin s Huntingtonovou chorobou z celého světa, kterého jsem měla možnost se účastnit i já – Nikola Krejčířová.

Astrocyty: Nová hvězda ve výzkumu HCH?

21. dubna 2023

Nový článek shrnuje, co výzkumníci zjistili o typu mozkové buňky zvané astrocyt. Tyto buňky ve tvaru hvězdy pomáhají udržovat mozkové buňky zdravé a mohly by být využity pro vývoj nových HD terapeutik.

Třetí fáze studie PROOF-HD s pridopidinem je dokončena

5. dubna 2023

Poslední pacient dokončil poslední kontrolu ve fázi 3 studie PROOF-HD testující perorální pridopidin na Huntingtonovu chorobu. To znamená, že hlavní placebem kontrolovaná část studie, která trvala téměř 18 měsíců, je dokončena. Nyní čekáme na výsledky.

19. KONFERENCE PSYCHIATRIE PRO PRAXI

sn_001000_1466_99_001_144.jpg
30. listopadu 2022

Letos jsme se již tradičně účastnili 19. konference Psychiatrie pro praxi v Olomouci. Velice děkujeme společnosti SOLEN, která tuto konferenci pořádala, jsme mohli oslovit mnoho psychiatrů a přiblížit jim příběhy pacientů a rodin s HCH. Bohužel odborníků, kteří se s touto chorobou blíže setkali je stále velmi málo. Proto za tuto možnost děkujeme.

19. KONGRES MEDICÍNY PRO PRAXI V PRAZE

obrazek_27_05_2023_v_1_22.jpg
26. října 2022

Letos jsme se poprvé účastnili konference určené pro praktické lékaře, která se konala 21.-22.10. v Praze. Jsme si vědomi, že praktický lékař je často prvním kontaktem pro pacienty a rodiny s HCH. Jsme velice rádi, že díky společnosti SOLEN, která tyto odborné konferernce pořádá, jsme mohli oslovit i praktické lékaře. Velice za tuto možnost děkujeme.

Kongres EHDN 2022 Bologna

5. října 2022

Přinášíme Vám podrobnosti z mezinárodního kongresu EHDN 2022 v Bologni. Byly to tři dny plné zajímavých novinek z výzkumu HCH a také plný setkávání a sdílení všech pozitiv i negativ, které HHC přináší všem pacientům, rodinám i vedců, a odborníků. Věříme, že je to velice zajímavé čtení.

Konference EHA Bologna 2022

3. října 2022

Konferenci, která se konala v říjnu v Bologni, zahájila současná předsedkyně Astri Arnesen z Norska. Podala zprávu o práci výboru EHA v průběhu covidových let. EHA má již členy z 33 evropských zemí. V roce 2021 se stala členem EHA i huntingtonská organizace na Islandu.