Partneři

AOP Orphan Pharmaceuticals

AOP Orphan Pharmaceuticals

Společnost AOP Orphan je evropským průkopníkem v oblasti vzácných onemocnění. Provádíme výzkum, vývoj, výrobu a distribuci inovativních řešení pro vzácná onemocnění po celém světě.

Beiersdorf spol. s r.o.

Beiersdorf spol. s r.o.

Společnost Beiersdorf spol s r.o. se více než 130 loet zaměřuje na přípravky určené pro péči o pleť. Nejznámějšími značkami této společnosti jsou Nivea, Eucerin a La Prairie.

Fresenius Kabi

Fresenius Kabi

Fresenius Kabi je společnost s vedoucím postavením v oblasti výroby infuzní terapie a klinické výživy v Evropě a řadě zemí Latinské Ameriky i Asie. Ve skupině i.v. generických léků se řadí mezi nejvýznamnější dodavatele na farmaceutickém trhu ve Spojených státech amerických.

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj je vyšší územní samosprávný celek České republiky, zaujímající severní část Východočeského kraje. Leží téměř celý na severovýchodě Čech, některé pozemky leží na historickém území Slezska. Na jihu sousedí s Pardubickým krajem, na jihozápadě se Středočeským krajem a na západě s Libereckým krajem. Na severu sousedí s polským Dolnoslezským vojvodstvím. Žije zde přibližně 551 tisíc obyvatel.

Nutricia a.s.

Nutricia a.s.

Společnost Nutricia působí v České a Slovenské republice a je tvořena dvěma divizemi - divizi kojenecké a dětské výživy a divizi klinické výživy. Naším společným cílem je poskytovat vysoce kvalitní produkty podporující zdraví našich spotřebitelů.

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Pardubice

Pardubice

Magistrát města Pardubic přispěl na jrní Rekondičně-edukační víkendový pobyt v Pardubicích ve dnech 22.-24.4. 2016.

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany je stálým koordinačním, iniciativním a poradním orgánem vlády České republiky pro problematiku podpory zdravotně postižených občanů. Byl zřízen usnesením vlády ČR ze dne 8. 5. 1991 č. 151. Výbor se zabývá problémy, které nemůže samostatně vyřešit jediný resort. Jeho cílem je pomáhat při vytváření rovnoprávných příležitostí pro zdravotně postižené občany ve všech oblastech života společnosti. Prostřednictvím svých zástupců ve Výboru se na jeho činnosti podílejí sami občané se zdravotním postižením.

ROCHE s.r.o.

ROCHE s.r.o.

Společnost Roche je celosvětovým průkopníkem v oblasti léčiv a diagnostiky a zaměřuje se na vědecké pokroky za účelem zlepšování lidských životů.