Partneři

AOP Orphan Pharmaceuticals

AOP Orphan Pharmaceuticals

Společnost AOP Orphan je evropským průkopníkem v oblasti vzácných onemocnění. Provádíme výzkum, vývoj, výrobu a distribuci inovativních řešení pro vzácná onemocnění po celém světě.

Beiersdorf spol. s r.o.

Beiersdorf spol. s r.o.

Společnost Beiersdorf spol s r.o. se více než 130 loet zaměřuje na přípravky určené pro péči o pleť. Nejznámějšími značkami této společnosti jsou Nivea, Eucerin a LaPrairie.

Diecézní katolická charita Hradec Králové

Diecézní katolická charita Hradec Králové

Pomáháme potřebným v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženství - matkám s dětmi, nemocným, handicapovaným, seniorům, lidem bez přístřeší, sociálně slabým rodinám, příslušníkům etnických menšin a uprchlíkům, obětem živelných katastrof u nás i v zahraničí.

CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Společnost CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s. byla založena na jaře roku 1999 a hlavním těžištěm činnosti firmy je organizace, financování a komplexní realizace bytové výstavby po celé republice. Během jejich dlouholetého působení úspěšně dokončili více než 6000 nemovitosí po celé České republice.

Fresenius Kabi

Fresenius Kabi

Fresenius Kabi je společnost s vedoucím postavením v oblasti výroby infuzní terapie a klinické výživy v Evropě a řadě zemí Latinské Ameriky i Asie. Ve skupině i.v. generických léků se řadí mezi nejvýznamnější dodavatele na farmaceutickém trhu ve Spojených státech amerických.

INSERVIS MVC s.r.o.

INSERVIS MVC s.r.o.

Skupina INSERVIS byla založena v roce 1993 jako nezávislá poradenská firma. Od počátku byla hlavní činnost zaměřena na oblast likvidace rozsáhlých škod v průmyslu, posuzování příčin škod, vyčíslení pojistných náhrad a komplexní odhady majetku pro různé účely.

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Neziskovky.cz

Neziskovky.cz

Nadace Neziskovky.cz plní funkci tzv. „ressource centra“ pro neziskové organizace v ČR.  Svých cílů dosahuje jednak přímou podporou rozvojových aktivit neziskových organizací a dále poskytováním vzdělávacích, informačních a poradenských služeb pro neziskové organizace a subjekty, které s neziskovým sektorem přicházejí do kontaktu.

Nutricia a.s.

Nutricia a.s.

Společnost Nutricia působí v České a Slovenské republice a je tvořena dvěma divizemi - divizi kojenecké a dětské výživy a divizi klinické výživy. Naším společným cílem je poskytovat vysoce kvalitní produkty podporující zdraví našich spotřebitelů.

Pardubice

Pardubice

Magistrát města Pardubic přispěl na jrní Rekondičně-edukační víkendový pobyt v Pardubicích ve dnech 22.-24.4. 2016.

Sanatorium Helios

Sanatorium Helios

Sanatorium Helios vzniklo v roce 1994 a bylo jedno z prvních center v České republice, zabývajících se diagnostikou a léčbou neplodnosti. V roce 2002 začala spolupráce s nejúspěšnějším IVF centrem na světě – australskou klinikou Genea – World leading fertility (dřívější Sydney IVF). Díky exkluzívní licenční smlouvě s Geneou jsou v sanatoriu k dispozici nejnovější postupy a technologie dlouho před tím, než se dostanou do komerčního použití.

ROCHE s.r.o.

ROCHE s.r.o.

Společnost Roche je celosvětovým průkopníkem v oblasti léčiv a diagnostiky a zaměřuje se na vědecké pokroky za účelem zlepšování lidských životů.

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Na českém trhu působíme jako Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o od roku 1997 a je součástí světové farmaceutické korporace Teva Pharmaceutical Industries Ltd., datující svou historii už od roku 1901 v Izraeli. Léčiva z portfolila Teva Pharmaceuticals pomáhají pacientům ve více než deseti terapeutických oblastech - klíčovými jsou CNS, onkologie, kardiologie, léčba bolesti, nemoci dýchacích cest nebo ženská onemocnění.

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany je stálým koordinačním, iniciativním a poradním orgánem vlády České republiky pro problematiku podpory zdravotně postižených občanů. Byl zřízen usnesením vlády ČR ze dne 8. 5. 1991 č. 151. Výbor se zabývá problémy, které nemůže samostatně vyřešit jediný resort. Jeho cílem je pomáhat při vytváření rovnoprávných příležitostí pro zdravotně postižené občany ve všech oblastech života společnosti. Prostřednictvím svých zástupců ve Výboru se na jeho činnosti podílejí sami občané se zdravotním postižením.