Výroční zprávy

Výroční zpráva SPHCH 2017

30. června 2018

Výroční zpráva Společnosti pro pomoc při Huntingtonově chorobě, z.s. za rok 2017.

Výroční zpráva SPHCH 2016

Výroční zpráva Společnosti pro pomoc při Huntingtonově chorobě, z.s. za rok 2016.

Výroční zpráva SPHCH 2015

Výroční zpráva Společnosti pro pomoc při Huntingtonově chorobě, z.s. za rok 2015.

Výroční zpráva SPHCH 2014

Výroční zpráva Společnosti pro pomoc při Huntingtonově chorobě za rok 2014.

Výroční zpráva SPHCH 2012

Výroční zpráva Společnosti pro pomoc při Huntingtonově chorobě za rok 2012.

Výroční zpráva SPHCH 2013

Výroční zpráva Společnosti pro pomoc při Huntingtonově chorobě za rok 2013.

Výroční zpráva SPHCH 2010

Výroční zpráva Společnosti pro pomoc při Huntingtonově chorobě za rok 2011.

Výroční zpráva SPHCH 2009

Výroční zpráva Společnosti pro pomoc při Huntingtonově chorobě za rok 2009.

Výroční zpráva SPHCH 2008

Výroční zpráva Společnosti pro pomoc při Huntingtonově chorobě za rok 2008.