Členství

Pozvánka na členskou schůzi 20. 4. 2018

6. dubna 2018

Zveme všechny členy Společnosti pro pomoc při Huntingtonově chorobě, z.s. na členskou schůzi, která se bude konat v rámci jarního Rekondičně-edukačního víkendového pobytu, dne 20. 4. 2018 v restauraci Hotelu Labe v Pardubicích.

Členská schůze SPHCH podzim 2017

V rámci rekondičně-edukačního víkendového pobytu se bude konat i členská schůze, kde bude zveřejněna účetní zpráva za rok 2017, zpráva o realizaci dotačních projektů a volba členů Rady. Prosím o návrhy nových členů Rady.

Členství ve sdružení

Pokud byste si měli zájem o další informace o Huntingtonově chorobě nebo o práci a programech SPHCH, neváhejte se s námi spojit a staňte se členy SPHCH.