Členství

Členská schůze SPHCH podzim 2017

V rámci rekondičně-edukačního víkendového pobytu se bude konat i členská schůze, kde bude zveřejněna účetní zpráva za rok 2017, zpráva o realizaci dotačních projektů a volba členů Rady. Prosím o návrhy nových členů Rady.

Členství ve sdružení

Pokud byste si měli zájem o další informace o Huntingtonově chorobě nebo o práci a programech SPHCH, neváhejte se s námi spojit a staňte se členy SPHCH.