Podporujeme pacienty, pečující rodiny a osoby v riziku

Podporujeme pacienty, pečující rodiny a osoby v riziku

Podporujeme pacienty trpící Huntingtonovou chorobou, pečovatele a blízké, kteří pečují o pacienta a celou rodinu, a také osoby v riziku onemocnění a děti.

Vzděláváme, šíříme osvětu

Vzděláváme, šíříme osvětu

Snažíme se zvyšovat povědomí o Huntingtonově chorobě mezi laickou i odbornou veřejností, pomáháme zajišťovat odpovídající péči nejen pro pacienty, ale i pro jejich rodiny a blízké.

Spojujeme pacienty a rodiny s odborníky

Spojujeme pacienty a rodiny s odborníky

Komplexní charakter Huntingtonovy choroby vyžaduje péči od specialistů v různých lékařských a terapeutických oborech, proto spolupracujeme s multidisciplinárním týmem.