Multidisciplinární tým

Pracoviště 1. LF UK a FN Praha

 

Neurologická klinika - Centrum extrapyramidových onemocnění

Kateřinská 30, 120 00 Praha 2

Neurologické problémy, případně žádosti o zprostředkování péče nebo hospitalizace

prof. MUDr. Jan Roth, CSc., tel.: +420 224 965 539, e-mail: jan1roth2@gmail.com

doc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D., e-mail: jiri.klempir@seznam.cz

Psychiatrické problémy

MUDr. Tereza Uhrová, Ph.D., mobil: +420 727 878 122, e-mail: uhrovat@centrum.cz

Psychologické problémy, např. rozhodování osob v riziku, zda podstoupit genetické testování

PhDr. Mgr. Olga Klempířová, Ph.D., Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd UK, e-mail: Olga.Klempirova@vfn.cz.

Konzultace z logopedie

Mgr. Eva Baborová, tel.: 224 965 020.

 

Psychiatrická klinika

Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2

tel.: +420 224 965 359

 

Konzultace k možnosti genetického testování 

Ústav biologie a lékařské genetiky, DAK, Ke Karlovu 2, 128 02 Praha 2
tel.: 224 967 171, 224 967 175 (v pracovní dny 13.00 - 15:00), e-mail: genetika@vfn.cz

 

Pracoviště FN Olomouc a Univerzity Palackého Olomouc

I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny

MUDr. Václava Curtisová, MSc., tel.: +420 588 443 722, e-mail: paul.curtis@volny.cz

doc. MUDr. Alena Šantavá, CSc., tel.: +420 588 444 464,
e-mail: alena.santava@upol.czalena.santava@fnol.cz

doc. MUDr. Radek Vrtěl, Ph.D., tel.: 588 444 666, e-mail: radek.vrtel@fnol.cz

Neurologická klinika

prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., tel.: +420 588 443 400, e-mail: petr.kanovsky@upol.cz

MUDr. Michaela Kaiserová, tel.: +420 588 443 411, e-mail: michaela.kaiserova@fnol.cz

Psychiatrická klinika

prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D., tel.: +420 585 854 612, e-mail: klara.latalova@upol.cz

 

Pracoviště FN Ostrava Poruba

17. Listopadu 1790, 708 52 Ostrava Poruba

Neurologická klinika, Ambulance pro Extrapyramidové onemocnění

MUDr. Petra Bártová, Ph.D., tel.: +420 597 373 110, e-mail: petra.bartova@fno.cz

Oddělení psychiatrické

MUDr. Petr Šilhán, tel.: +420 597 373 145, e-mail: petr.silhan@fno.cz

Psycholog

Vladěna Jaremová PhDr., tel.: +420 597 373 084

Genetik

MUDr. Dagmar Grečmalová, tel.: +420 597 372 212

 

Pracoviště FN u sv. Anny a LF Masarykovy univerzity v Brně

Neurologická klinika FN u sv. Anny

Pekařská 53, 656 91 Brno

doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D., tel.: 543 182 637, e-mail: marek.balaz@fnusa.cz

MUDr. Pavel Ressner, Ph.D., tel.: +420 543 182 617, e-mail: pavel.ressner@seznam.czpavel.ressner@fnusa.cz

Ústav lékařské genetiky a genomiky

Černopolní 9, 613 00 Brno

MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D., tel.: +420 532 234 719, e-mail: gaillyova.renata@fnbrno.cz

 

Ostatní pracoviště

Pardubická krajská nemocnice

Kyjevská 44, 532 030 Pardubice 3

Dotazy na výživu

MUDr. Zuzana Kala Grofová, Nutriční a dietologické oddělení, tel.: 466 012 999, 466 019 426, e-mail: zuzana.grofova@nempk.cz

Poradna pro extrapyramidová onemocnění a kognitivní deficity

MUDr. Aleš Kopal, tel.: 466 014 702, e-mail: ales.kopal@seznam.cz

 

Poradenství

Psychologické poradenství

Dotazy na psychologické problémy, např. rozhodování osob v riziku o genetickém testování
PhDr. Jana Koblihová, jana.koblihova@cpost.cz

Poradenství v sociální oblasti

Mgr. Dagmar Klučková, DiS., Sociální služby Kroměříž, Riegrovo náměstí 159, 767 24 Kroměříž, 
mobil: 774 771 051, e-mail: kluckova@sskm.cz

Poradenství v domácí péči

Rastislav Ostríž, Obránců míru 142/25, 533 12 Chvaletice,
tel.: 776 364 690, e-mail: rusty1@centrum.cz

Poradenství v oblasti ergoterapie

Bc. Helena Kirschová, tel.: 734 583 168, e-mail: h.kirschova@seznam.cz.

Poradenství v oblasti fyzioterapie

Mgr. Irena Novotná, e-mail: novot.irus@seznam.cz

Poradna pro rodinnou terapii

PhDr. Jana Kovařovicová, Vršovicka 77, 100 00 Praha 10, 
tel.: 605 742 769, e-mail: jana.kovarovicova@email.cz.

Poradna pro výživu

www.vyzivavnemoci.cz
Seznam ambulancí a lékařů, kteří mohou předepisovat nutriční výřivu na úhradu z pojišťovny naleznete na stránkách Společnosti klinické výživiy a intenzivní metabolické péče www.skvimp.cz.