Členská schůze SPHCH podzim 2017

Svolávám zasedání členské schůze na pátek 3. 11. 2017 do hotelu Tennis club v Prostějově, 20:00 – 21:45 

Program:

  • Průběžná účetní zpráva za rok 2017 – Ing. Marie Baxová
  • Zpráva o realizaci dotačních projektů na rok 2017 – Mgr. Monika Baxa
  • Zpráva o dosavadní činnosti SPHCH – PharmDr. Zdeňka Vondráčková
  • Hlavní bodem členské schůze budou volby do Rady SPHCH
    • Volby vede: PharmDr. Zdeňka Vondráčková
    • Volba členů Rady SPHCH
  • Schválení změn vnitřního předpisu na rok 2017 a 2018 – Ing. Marie Baxová

Prosím členy, aby posílali návrhy možných kandidátů do Rady SPHCH přes anonymní formulář níže.

PharmDr. Zdeňka Vondráčková
předsedkyně Rady SPHCH

V Hradci Králové, 20. 10. 2017