Pozastavení III. fáze studie Tominersenu (ROCHE)

23. března 2021

Dne 22.3.2021 vydala společnost ROCHE tiskovou zprávu, ve které uvedla, že v tuto chvíli přerušuje podávání testovaného léku Tominersen všem účastníkům studie ve fázi III. Toto rozhodnutí bylo učiněno na základě doporučení nezávislého výboru pro monitorování dat (Independent Data Monitoring Committe - iDMC). Ze získaných dat v této fázi nebyly potvrzeny žádné nové výsledky o účincích léku Tominersen. Společnost ROCHE bude i nadále sledovat všechny účastníky výzkumu z hlediska bezpečnosti, a to i bez dalšího podávání léku či placeba. Po analýze všech dostupných dat společnost ROCHE zveřejní všechny výsledky, na základě kterých se rozhodne o pokračování či ukončení studie.

I přes tto nepříznivou zprávu je důležité doufat a mít naději. V současné době je mnoho studií, které se zabývají možnými léky na HCH. Musíme veřit, že je náš lék už hodně blízko. Držte se a pro podoru výzkumu se zaregistrujte do sledovací studie ENROLL HD, která probíhá i v ČR (více informací v odkazu zde).

Více informací o pozastavení studie naleznete v tiskové zprávě společnosti ROCHE v odkazu zde.