Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi
4. prosince 2018

Poslanecká sněmovna v úterý 4. 12. 2018 schválila novelu zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Tento zákon schválila ve znění Senátu, který návrh zákona vrátil Poslanecké sněmovně. Zákon především řeší poukázky při výplatě dávek hmotné nouze. NRZP ČR se výrazně podílela na pozměňovacích návrzích, které zrušily výplaty části dávek hmotné nouze formou poukázek. Podařilo se nakonec prosadit, že od poukázek budou osvobozeni klienti sociálních ústavů, zdravotní péče, lidé se sníženou právní subjektivitou, dále lidé, kteří pobírají III. a IV. stupeň příspěvku na péči, osoby pečující o lidi závislé na pomoci, a to ve stupni II. – IV. Dále jsou osvobozeny osoby pobírající III. stupeň invalidního důchodu. Úřad práce dále může osvobodit od výplaty dávek formou poukázek osoby, a to z důvodu hodné zvláštního zřetele. To znamená, že je možná určitá variabilita i u dalších občanů.

Zákon nabývá účinnosti následujícím prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, takže to vypadá, že nabyde účinnost asi od 1. ledna 2019, protože zákon musí ještě podepsat pan prezident a musí ještě vyjít ve Sbírce zákonů. Je nepochybné, že přijetí zákona je úspěchem NRZP ČR, která se ve spolupráci s panem poslancem Vítem Kaňkovským a se senátorem Lumírem Kantorem a dále poslankyněmi a poslanci podílela na pozměňovacích návrzích.

zdroj: nrzp.cz