Jana Soukupová

Jana Soukupová
Jana Soukupová
17. února 2021

S lítostí oznamujemem, že nás navždy opustila jedna ze zakladatelek SPHCH paní Jana Soukupová. Zemřela 2. února 2021 ve věku 75 let. Dovolte nám takto vyjádřit upřímnou soustrast všem pozůstalým - dceři Miladě a její rodině, sestře Marii a její rodině a ostatní příbuzným. Velice děkujem za vzpomínku na Janu, která se zasloužila o vznik SPHCH, bez ní a všech, co jí pomáhali, bychom zde nebyli. Jani moc Vám za všechno děkujeme.