Výsledky klinické studie Generation HD1

Výsledky klinické studie Generation HD1
2. května 2021

Jak si všichni pamatujete, v březnu nezávislý výbor pro monitorování údajů doporučil společnosti Roche zastavit dávkování léku Tominersen.

Dne 27. dubna Scott Schobel, lékařský ředitel a vedoucí klinické vědy ve společnosti Roche, na konferenci CHDI Therapeutics prezentoval průběžné hodnocení výsledků studie Generation HD1.

Jaký byl účinek

Ve studii jsou 3 skupiny pacientů – jedna skupina dostávala lék každé 2 měsíce, druhá skupina každé 4 měsíce a třetí skupina dostávala placebo. Z předložených údajů se zdá, že první skupina, která byla dávkována každé 2 měsíce, se oproti ostatním dvěma skupinám více a rychleji zhoršila. Skupina, která dostávala dávky každé 4 měsíce, měla progresi onemocnění velmi podobnou skupině s placebem. Když bylo dávkování v březnu zastaveno, účastníci byli ve studii průměrně 17 měsíců.

Údaje v podstatě naznačují, že u pacientů léčených přípravkem Tominersen nebyl žádný pozitivní účinek na průběh onemocnění ve srovnání s těmi, kteří dostávali placebo. 

Velice důležitý poznatek

Když v roce 2018 začala studie Generace HD1, všichni účastníci dostávali lék nebo placebo jedenkrát měsíčně. Ale krátce poté se společnost Roche rozhodla studii zastavit a znovu začít s méně častým dávkováním. V aktuální studii se dávkování provádělo každé dva nebo každé čtyři měsíce. Rozhodnutí bylo učiněno na základě dodatečných výsledků studie na zvířecích modelech, které upřesnily, že přílišné snížení bílkoviny huntingtin má negativní účinek. Na základě těchto údajů společnost Roche předpokládá, že snížení hladiny huntingtinu v organismu (hlavně v mozku) o více než 50% není u lidí prospěšné.

Společnost si myslí, že snížení množství bílkovin o 30 až 50% by mělo mít správný poměr v hodnocení riziko/přínos – rovnováha toho, co je pro vás dobré a neškodné.

Sále jsou velké otazníky

Prozatím ještě přesně nevíme, jak moc byla hladina bílkoviny sníženy u účastníků studie, ani jak stabilní toto snížení bylo. Nevíme, co se stane, když se dávkování zastavilo, a ani jaký to má vliv na progresi onemocnění.

Doposud byla k dispozici a analyzována pouze omezená část všech shromážděných dat. Stále existuje velké množství nezodpovězených otázek a pro lepší pochopení celého obrazu je nutné udělat mnohem více práce. Důležité údaje budou také z biologických vzorků (například CSF a krev), které byly odebrány.

Proč studie pokračuje

Je velice důležité získat mnoho dalších údajů, které nám pomohou v hodnocení této studie a možná i v nastavení studií dalších. Je mnoho otázek, na které je nutné najít odpověď. O kolik bylo sníženo množství huntingtinu? Jak na toto snížení měla vliv frekvence dávkování? Existuje nějaký rozdíl v tom, jak nemoc postupovala mezi účastníky ve fázi 1 nebo 2/3?...

Potenciální rozdíly mezi podskupinami účastníků

Společnost Roche provede analýzu, aby zjistila, zda v podskupinách účastníků existují nějaké vzory. Budou například hodnotit, zda existují rozdíly v progresi nemoci mezi účastníky v časném stadiu onemocnění a účastníky, kteří byli ve stadiu pokročilejším. I toto je velice důležité pro další výzkum a vývoj možné léčby.

Přestože výsledky nejsou v této chvíli vůbec pozitivní, je nutné se na celou studii dívat jako na obrovský krok kupředu. Výsledky studie nám určitě rozšíří informace o HCH, pomohou nám najít všechny důležité faktory, které mají nějaký vliv a třeba i lépe pochopit fungování a „potřeby“ mozku i celého těla. 

Hlavně je to obrovská naděje, a kdyby byla tato cesta slepá, budeme alespoň vědět, kudy se vydat na dalším rozcestí.

www.eurohuntington.cz, duben 2021, Claudia Azañedo, překlad M. Musilová

Originální text naleznete v odkazu http://eurohuntington.org/2021/04/28/news-about-the-results-from-generation-hd1/