Výsledky I a II fáze klinické studie IONIS-HTTRx jsou pozivitní

Výsledky I a II fáze klinické studie IONIS-HTTRx jsou pozivitní
20. června 2019

Experimentální přípravek IONIS-HTTRx snižuje u pacientů v raném stadiu mutovaný protein huntingtin, ukázala data z fáze I a II studie

Z fáze I a II klinické studie vyplývá, že potenciální lék na Huntingtonovu nemoc IONIS-HTTRx snižuje u pacientů v raném stadiu onemocnění hladinu mutovaného proteinu huntingtinu.

Výsledky klinické zkoušky publikoval časopis New England Journal of Medicine ve studii s názvem Zacílení exprese huntingtinu u pacientů s Huntingtonovou nemocí.

Huntingtonovu nemoc způsobuje mutace v genu pro huntingtin (HTT). Informace jsou z genu přepisovány do molekul messengerové (informační) RNA, která slouží jako genetický vzor pro výrobu proteinů, což znamená, že mutace v genu pro huntingtin vede k produkci abnormálních molekul RNA a nakonec i abnormálního proteinu huntingtinu (Htt).

IONIS-HTTRx je antisense oligonukleotid (ASO) (nebo antisense terapie) navržený tak, že se přilepí na mediátorovou RNA vadného HTT, takže dojde k její inaktivaci. Tento proces redukuje množství abnormálního proteinu huntingtinu produkované buňkou.

Tato strategie vedla k účinnému zdržení progrese nemoci a dokonce ke zvrácení symptomů nemoci u myších modelů Huntingtonovy nemoci.

Přípravek IONIS-HTTRx, vyvinutý firmou Ionis Pharmaceuticals, je navržen tak, že zacílí a zničí všechny formy mutovaného proteinu huntingtinu, což znamená, že má potenciál k léčbě všech pacientů s Huntingtonovou nemocí bez ohledu na jejich individuální mutaci genu pro huntingtin.

Fáze I a II klinické zkoušky (NCT02519036) hodnotila bezpečnost a toleranci IONIS-HTTRx u pacientů v raném stadiu nemoci. Další cíle zahrnovaly farmakokinetiku terapie – v podstatě jak tělo ovlivňuje lék – v mozkomíšním moku, který obklopuje mozek a míchu.

Všech 46 účastníků studie bylo náhodně rozděleno do skupin. Část (34 osob) dostávala jedenkrát měsíčně některou z pěti dávek IONIS-HTTRx – 10 mg, 30 mg, 60 mg, 90 mg nebo 120 mg, část (12 osob) dostávala placebo. Lék byl aplikován injekčně do míšního kanálu (intratékální podání). Potom následovaly čtyři měsíce bez léčby.

Téměř všichni pacienti (98 %) pociťovali vedlejší účinky, ale pouze mírné (83 %) nebo středně vážné (17 %). Nejčastěji zmiňovanými vedlejšími účinky u těch, kdo dostávali IONIS-HTTRx, byla procedurální bolest (bolest při výkonu) a bolesti hlavy po lumbální punkci. Žádný z pacientů léčbu neukončil předčasně.

Vědci pozorovali, že IONIS-HTTRx snižoval hladinu mutovaného Htt v mozkomíšním moku v závislosti na velikosti podávané dávky, zatímco hladina mutovaného Htt se ve skupině s placebem zvyšovala.

Ve srovnání se začátkem studie byl průměrný pokles mutovaného Htt v mozkomíšním moku u pacientů léčených přípravkem IONIS-HTTRx ve skupině s dávkou 10 mg 20 %; u dávky 30 mg 25 %; u dávky 60 mg 28 %; u dávky 90 mg 42 % a ve skupině s dávkou 120 mg 38 %.

Vědci nepozorovali žádné rozdíly v dalších funkčních, kognitivních, psychiatrických a neurologických klinických výsledcích mezi skupinou s placebem a pacienty léčenými přípravkem IONIS-HTTRx bez ohledu na výši dávky.

„Intratékální podání HTTRx pacientům s časnou formou Huntingtonovy nemoci nebylo doprovázeno vážnými vedlejšími účinky. Pozorovali jsme redukci koncentrace mutovaného huntingtinu v závislosti na podané dávce," uzavírají vědci.

Pacienti, kteří dokončili fázi I a II klinické zkoušky, se nyní účastní rozšíření zkoušky (NCT03342053), které má dále zkoumat bezpečnost léčby, schopnost pacientů léčbu tolerovat a farmakokinetiku a farmakodynamiku terapie – interakce mezi tělem a sloučeninou.

Originál článku naleznete v příloze. Zdroj: www.huntingtonsdiseasenews.com, překlad Zuzana Maurová