Účast SPHCH na mezinárodní konferenci v Liblicích

Účast SPHCH na mezinárodní konferenci v Liblicích
20. září 2019

Na pozvání prof. Jana Motlíka jsem se účastnili The 5th Animal Models of Neurodegenerative Diseases v krásném prostředí zámku Akademie věd v Liblicích. Za SPHCH zde byl Jiří Hruda, Irena Novotná a Martina Musilová a přivezli s sebou i poster o aktivitách činnostech SPHCH.

Program byl plný velice zajímavých informací z výzkumu, který je realizován v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR v Liběchově. Zde vyšlechtili a chovají transgenní prasátka, která mají Huntingtonovu chorobu a na těchto prasátkách zkoumají účinky nové látky, která by mohla být v budoucnu novým lékem na HCH. Tento výzkum se ve spolupráci se společností UniQure a díky výborným výsledků z Liblic vstupuje výzkum této látky do III. fáze, tedy testování na lidech.

Velice děkujeme za pozvání do tohoto krásného prostředí, za možnost setkat se s mezinárodně uznávanými vědci a odborníky na HCH a za spoustu pozitivních informací a zpráv. Přejeme hodně úspěchů jak s huntingtonskými prasátky, tak s veškerým výzkumem, nejen HCH.