Očkování chronicky nemocných osob

10. března 2021

Osoby s chronickými onemocněními či zdravotními stavy, které jsou podle vědeckých studií ohroženými z důvodu vysoké pravděpodobnosti těžkého průběhu covid-19, je nutné očkovat přednostně. Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo další aktualizaci informací o očkování osob starších 70 let, ale také osob, které mají závažné zdravotní komplikace.

Chronicky nemocné osoby se mohou nechat očkovat:

  • ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, kde je pacient dispenzarizován či hospitalizován (centrum specializované péče/specializovaná klinika/ambulance),
  • u praktického lékaře,
  • v očkovacím místě při splnění podmínky věku/profese. 

Podrobnosti o možnosti očkování nejen pro chronicky nemocné naleznete v odkazu https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=108. Text je publikován i ve znakovém jazyce.