III. fáze klinické zkoušky GENERATION HD1

III. fáze klinické zkoušky GENERATION HD1
1. července 2019

Účelem 3. fáze klinické zkoušky je zhodnotit efektivitu a bezpečnost léčby přípravkem RG6042 pro pacienty s projevy Huntingtonovy nemoci. V březnu jsme oznámili náš plán upravit frekvenci dávek a návrh studie tak, aby kladla menší nároky na účastníky, jejich rodiny a centra HD. Od té doby náš tým pracuje na zavedení změn do studie a na získání souhlasu od orgánů pověřených dohledem nad klinickými zkouškami po celém světě.

Dnes je mi potěšením oznámit, že jsme znovu otevřeli studii pro nábor nových pacientů. Od orgánů pověřených dohledem nad klinickými zkouškami jsme obdrželi první rozhodnutí o schválení upravené studie GENERATION HD1 a očekáváme, že v brzké době získáme i zbývající souhlasy. Načasování náboru bude se bude na jednotlivých klinikách HD / v centrech HD zapojených do studie lišit, protože úprava protokolu musí být plně schválená před tím, než může místní klinika/centrum nábor otevřít. Náš tým urychleně pracuje na aktualizaci protokolu studie v každém místě.

Vhodnost účastníků a jejich zařazení do studie určuje řešitel na každém konkrétním místě. Některá místa mohou nejprve příjímat své pacienty, které sledují, než přijmou pacienty nové. Každý, kdo se zajímá o účast v klinickém výzkumu, by se měl nejprve obrátit na svého specialistu a projednat s ním, co by bylo v jeho/její situaci nejlepší.

Studie GENERACE HD1 bude probíhat ve více než 90 místech po celém světě. Níže uvádím 18 zemí, kterých se to týká. V příštích dnech budou aktualizovány informace na www.ClinicalTrials.gov a na našem globálním webu www.ForPatientsRoche.com.

Komunita pacientů s HD se o naše úsilí živě zajímá. Jsme nesmírně vděčni za neustálou podporu a pokoušíme se studii dokončit co nejrychleji, abychom mohli zodpovědným orgánům poskytnout získaná data.

Asie a Pacifik

 • Austrálie
 • Japonsko
 • Nový Zéland

Evropa

 • Dánsko
 • Francie
 • Itálie
 • Německo
 • Nizozemí
 • Polsko
 • Rakousko
 • Rusko
 • Spojené království
 • Španělsko
 • Švýcarsko

Severní Amerika

 • Kanada
 • USA

Jižní Amerika

 • Argentina
 • Čile

M. Sabado, překlad Zuzana Maurová, originál vyjádření naleznete v příloze článku