Dokládání příjmů a nákladů na bydlení za 4. čtvrtletí 2020 je nutné

25. ledna 2021

Pobíráte příspěvek na bydlení, přídavek na dítě nebo zvýšený příspěvek na péči? Pokud Vám ÚP ČR na některou z těchto dávek přiznal nárok, je od LEDNA 2021 NUTNÉ doložit pře- hled příjmů a nákladů na bydlení za předcházející kalendářní čtvrtletí. Tedy za říjen - prosinec 2020. BEZ doložení příjmů nebo nákladů na bydlení NEBUDE moci ÚP ČR vyhodnotit pokračování nároku na uvedené dávky a případně upravit jejich měsíční výši.

Od LEDNA 2021 Vám ÚP ČR automaticky NEPŘIZNÁ stejnou výši dávek jako ve 4. čtvrtletí roku 2020.

Nečekejte ve frontě, zvažte osobní návštěvu Úřadu práce ČR. Vyřiďte své záležitosti on-line a z pohodlí domova. Není třeba chodit na ÚP ČR hned první týden na začátku nového čtvrtletí. Příslušné pracoviště můžete navštívit v průběhu celého měsíce ledna.

  • Tiskopisy žádostí si můžete stáhnout z Integrovaného portálu MPSV (www.mpsv.cz/web/cz/formulare#statni- socialni-podpora).
  • Vzory vyplněných formulářů jsou dostupné jak na https://www.uradprace.cz/web/cz/vzory-vyplnenych-formularu, tak i v prostorách kontaktních pracovišť ÚP ČR.
  • Žádosti je možné zaslat prostřednictvím datové schránky, e-mailem, poštou (s vlastnoručním podpisem) nebo odevzdat osobně na podatelnách kontaktních pracovišť ÚP ČR.
  • K osobnímu jednání je možné objednat se on-line. Bližší informace jsou na stránkách příslušného kontaktního pracoviště (www.uradprace.cz).
  • Na konkrétní termín návštěvy je možné domluvit se předem i telefonicky nebo e-mailem.
  • V případě rodičů s malými dětmi, těhotných žen nebo osob se zdravotním postižením apod. pomáhají s jejich rychlejším odbavením informační pracovníci.

Pokud se rozhodnete využít možnost podání e-mailem nemusí mít dokument elektronický podpis, ale to platí pouze v době trvání nouzového stavu.

Na co nezapomenout při vyplňování žádostí, co je třeba doložit a další podrobnosti k jednotlivým dávkám se dozvíte v těchto videospotech: