Daň z příjmů lze snížit uplatněním poskytnutého daru až do výše 30 % základu daně

6. února 2021

Na základě přijaté změny mohou dárci z řad fyzických a právnických osob uplatnit za roky 2020 a 2021 zvýhodněný daňový odpis zvýšený ze současných 10% (resp. 15%) na 30%. Snížení daňového základu si tak mohou uplatnit i běžní zaměstnanci ve firmách a dalších institucích. Stačí do účtárny doručit potvrzení o daru a účetní jej zohlední v daňovém přiznání za zaměstnance. Tento benefit lze uplatnit zpětně za rok 2020 i v případech, že dotyčný již daňové přiznání podal.

Kdo si může snížit daňový základ?
Právnické osoby, fyzické osoby včetně zaměstnanců.
Pro možnost uplatnění odečtu daru od základu daně musí být splněny všechny zákonné podmínky stanovené v § 15 odst. 1 pro fyzické osoby a § 20 odst. 8 u právnických osob zákona o daních z příjmů.

Co doložit?
Potvrzení vydané příjemce daru, které obsahuje:
Fyzická osoba – identifikace dárce, zejména jméno a příjmení, datum narození,  datum přijetí daru obdarovaným, hodnota a účel daru
Právnická osoba – identifikace dárce, zejména název, adresu, IČ, datum přijetí daru obdarovaným, hodnotu a účel daru
Dar musí být poskytnut a příjemcem v budoucnu využit na účely dané zákonem o daních z příjmů, např. na vědu a vzdělávání, kulturu, sport, sociální, zdravotnické, charitativní a humanitární účely a další. 

Komu se potvrzení dokládá?
Při podání přiznání k dani z příjmů finančnímu úřadu jako příloha daňového přiznání. Odpočet darů se uplatňuje přímo v daňovém přiznání.
Zaměstnanci, jimž roční zúčtování daní zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutém daru své mzdové účtárně jednou ročně nejpozději do poloviny února, a to za celý předchozí rok. Snížení základu daně se následně projeví snížením daně ve mzdě, a tedy navýšením čisté mzdy za únor či březen.

zdroj: helpnet.cz