Dálniční poplatky pro OZP v příštím roce

Dálniční poplatky pro OZP v příštím roce
8. září 2019

Dne 5. 9. 2019 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 227/2019 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Tento zákon zavádí elektronické dálniční poplatky. Ta část zákona, která zavádí elektronické dálniční poplatky je účinná až od 1. ledna 2021. Pro osoby se zdravotním postižením, které jsou držiteli parkovacích průkazů a průkazů ZTP či ZTP/P se příští rok nic nemění a stále platí § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, který osvobozuje držitele výše uvedených průkazů od dálničních poplatků v případě, že jsou ve vozidle nebo se jízda koná v souvislosti s touto osobou. Praxe však ukazuje, že spíše platí, že osoba přímo musí být ve vozidle. 

Pokud jde o rok 2020, budou se používat ještě klasické dálniční známky. V roce 2021 se situace ještě nebude měnit pro držitelé parkovacích průkazů a průkazů ZTP či ZTP/P, pokud jsou přepravováni, nebudou muset platit ani elektronické poplatky za jízdu po dálnici. Systém nebude ještě od 1. 1. 2021 plně funkční, takže nebude okamžitě reagovat na průjezdy vozidel, u kterých není zaplacen dálniční poplatek. Je pravděpodobné, že bude větší kontrola v průběhu roku 2021 a pravděpodobně roku 2022, kdy systém bude postupně nabíhat. Od roku 2023 by měl být systém elektronických dálničních poplatků plně funkční. Právě od toho roku 2023 musíme najít nějaký model, který by umožnil držitelům výše uvedených průkazů, aby byli osvobozeni od dálničních poplatků, případně je nezbytné najít nějakou jinou kompenzaci. 

Vážení přátelé, na tomto téma jsme vedli počáteční diskusi se SFDI, které má ve své gesci zprovoznit systém elektronických dálničních poplatků. V současné době tudíž nemusí lidé se zdravotním postižením nic řešit a minimálně dva, možná i tři roky zůstane pro nás systém stejný. To znamená, že se každý řidič nebo spolujezdec, který je přepravován v autě, které je osvobozeno od dálničních poplatků, prokáže průkazem ZTP nebo ZTP/P, přičemž parkovací karta slouží především k tomu, aby auto bylo rychle identifikovatelné, že je osvobozeno od dálničních poplatků. 

Přeji vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

zdroj: nrzp.cz