CHDI konference 2021 - Roche a WAVE

14. května 2021

Ráno prvního dne konference CHDI Therapeutics Conference 2021 se bylo zaměřeno na aktualizace klinických studií od Wave a Roche. Nedávno obě společnosti zveřejnili informace o pozastavení svých studií., což nebyly vůbec příjemné zprávy.

Aktualizace z Wave Life Sciences

Vissia Viglietta nejprve prezentovala informace od Wave Life Sciences. Bohužel obě studie PRECISION HD1 a 2 měly neuspokojivé výsledky. Viglietta nejprve poděkovala všem pacientům za jejich účast na studiích PRECISION-HD a zopakovala, že Wave je i nadále odhodlána hledat léky na HCH. Doposud zpracované výsledky těchto studií ukázaly špatné a nekonzistentní snížení množství huntingtinu, a proto společnost Wave rozhodla, že v nich nadále nebude pokračovat. Pokud byli pacienti léčeni vyššími dávkami léku, nebylo ve srovnání s placebem pozorováno snížení HTT. Tyto výsledky nebyly povzbudivé a lišily se od slibných účinků pozorovaných předchozích fázích klinické studie.

Cílem léků společnosti Wave je specificky cílit na mutovanou formu bílkoviny huntingtin, přičemž normální formu bílkoviny ponechávají nedotčenou. Dobrou zprávou je, že při studii nebyla pozorována žádná změna normálního proteinu, a také nebyly pozorovány žádné změny v hladinách proteinu zvaného NfL - biomarker poškození mozku. Pacienti, kteří dostávali nejvyšší dávku léčivé látky však měli nejvíce vedlejších účinků a problémů, z nichž některé byly celkem závažné.

Viglietta nyní představuje novou molekulu od Wave, nazvanou WVE-003. Funguje na podobném principu jako předchozí dvě, tedy zaměření pouze na mutovanou formu bílkoviny huntingtin, ale je mírně upravená. V laboratorních podmínkách je pozorováno snížení hladiny mutované bílkoviny huntingtin, stejně tak jsou tyto prozatímní výsledky potvrzeny i na zvířecích modelech, konkrétně u myší.

Bohužel potencionální léky od společnosti Wave nelze použít k léčbě všech pacientů, protože se vážou na konkrétní část DNA, která se ale nenachází u všech pacientů s HCH. Viglietta popsala nový způsob, jak lze pacienty rychle vyšetřit, aby zjistili, kdo je způsobilý pro jejich nadcházející studii. Oznámila nadcházející studii fáze 1b / 2a, která má otestovat bezpečnost WVE-003 u pacientů a zkoumat, jaká dávka by mohla být pro tento nový lék nejlepší.

Aktualizace od Roche

Poté hovořil Scott Schobel z Roche, aby nám poskytl aktuální informace o III fázi studie GENERATION-HD1, lék tominersen. Dávkování ve studii bylo zastaveno již dříve, ale doposud bylo poskytnuto velmi málo informací. 

Schobel začal poděkováním všem účastníkům studie, vědcům a organizacím za celosvětovou spolupráci, která umožnila realizovat tuto studii. Poté rekapituloval časovou osu vývoje tohoto léku a zdůraznil, proč je snižování huntingtinu stále považováno za slibnou terapeutickou strategii. Studie fáze I / II s tominersenem prokázala vliv na snížení hladiny huntingtinu a také jeho bezpečnost a vedla k tomu, že pro další fázi studie byla vybrána nejvyšší dávku (120 mg), podávanou každých 8 týdnů nebo každých 16 týdnů.

Na základě předběžných výsledků doporučil nezávislý výbor pro monitorování údajů ukončení podávání tominersenu, a během posledních několika týdnů začala s velice podrobnou analýzou všech získaných údajů. Toto hodnocení bude ještě nějakou dobu pokračovat – vzhledem k obrovskému množství dat.

Bohužel pacienti, kteří dostávali tominersen, nevykazovali ádné zpomalení ani zlepšení příznaků ve srovnání s těmi, kteří užívali placebo. Dokonce došlo k rychlejšímu zhoršení u pacientů, kteří dostávali Tominersen častěji (každých 8 týdnů). Tato výsledky byly zjišťovány  pomocí motorických a kognitivních testů: v průměru u všech účastníků ve studii (bez ohledu na skupinu) došlo ke zhoršení projevů HCH.

V této studii nebyly pozorovány žádné nové nebezpečné vedlejší účinky. Pacienti, kteří dostali tominersen, však měli více změn na mozku, což lze velice obtížně interpretovat a v nadcházejících týdnech a měsících potřeba hlubší analýza.

Stručně řečeno, tominersen byl bezpečný a dobře snášen, ale nepomohlo zpomalit ani zastavit příznaky HCH. 

I přes tento zničující výsledek je potřeba vnímat studii jako obrovský přínos k celosvětovému hledání možné léčby. Je ještě mnoho informací o HCH, které neznáme, a které jsou důležité. Proto jsou všechny studie, i ty neúspěšné, důležité, protože nám tyto informace poskytují. Hlavně proto chce společnost Roch ve studii pokračovat, bez podávání léku, abychom získali co nejvíce údajů o HCH a možných mechanismech léčby. Existuje mnoho důležitých otázek, například to, zda stádium nemoci hraje roli v reakci na tominersena, a zda může určité populaci prospět více než ostatním atd. Další zkoumání údajů pomůže odpovědět nejen na tyto otázky.

Schobel zdůraznil, že Roche se zavázala i nadále vyvíjet léčbu HCH, že plánuje podrobně analyzovat zbývající data a co nejdříve je sdílet s komunitou.

https://en.hdbuzz.net/304