CHDI konference 2021 - klinická studie uniQure a další novinky

20. května 2021

Závěrečný den konference přinesl zajímavé zprávy o dalších novinkách z výzkumu HCH a nejnovějších klinických studiích.

Nové definice fázi nemoci HCH

První diskuse dne byla od Sarah Tabrizi a Jeffa Longa, kteří představili HD Integrated Staging System (HD-ISS), jehož cílem je předefinovat různé fáze HCH tak, aby zahrnovaly všechny složitosti a variabilitu postupu onemocnění.

Nový systém je výsledkem spousty tvrdé práce konsorcia HD Regulatory Science, globální sítě akademiků, vědců z oboru a odborníků na regulaci léčivých látek. HD-RSC vytváří pravidla a postupy pro efektivní průběh testování a rychlé schválení účinných léků pro HCH.

Hlavním cílem HD-ISS je umožnit, aby klinické studie zahrnovaly osoby pozitivně testované bez projevů nemoci. Cílem těchto studií je zabránit nebo oddálit nástup HCH. Tabrizi poukázala na to, že princip fungování HD-ISS není hledání možné léčby nebo výzkum HCH - je to princip výběru a sledování pacientů vhodných pro klinické studie.

Současné studie používají systémy založené na „orientačních bodech“ s mezními hodnotami. Nejviditelnější v HCH je „motorická diagnostiky“, která byla používána k diagnóze HCH ještě předtím, než jsme znali genetickou příčinu. Nyní už víme, že HCH je komplexní onemocnění - vyvíjí se pomalu, velmi odlišně a má dlouhou dobu, kdy se lidé cítí a vypadají normálně, přestože na zobrazovacích či jiných metodách už jsou změny v organismu jasně viditelné.

Pro výzkumné účely navrhuje Tabrizi novou definici HCH. Konceptualizuje HD jako čtyři postupně navazující změny. Tyto změny jsou vyjádřeny jako fáze 0 až 3 a přechod z jedné fáze do druhé je definován dohodnutými orientačními body. Jeff Long vysvětlil, že mezní hodnoty pro každý orientační bod byly systematicky určovány z velkých datových souborů, například monitorováním určité části mozku pomocí MRI. 

Tabrizi vysvětlila, že tento druh modelování umožňuje vědcům plánovat klinické studie, protože terminologie bude sjednocena, včetně možnosti zasáhnout dříve, než se objeví motorické příznaky. Velice důležité bylo i zapojení členů rodiny s HCH prostřednictvím sítě HD-COPE.

Aktuální údaje ze studie HD-GeneTRX1 od uniQure

Dalším řečníkem byl David Cooper ze společnosti uniQure, který informoval o studii genové terapie snižující hladinu huntingtinu. Jedná se o  lék AMT-130.

AMT-130 je první genovou terapií pro HCH. Je „zabalen“ uvnitř neškodného viru a podán přímo do mozku jednorázovou operací. V mozku pak inaktivuje genetický předpis pro protein huntingtin. AMT-130 testován na malých i velkých zvířatech (spolupráce s Akademií věd ČR – na modelu prasat s HCH v Liběchově) a ukázalo se, že je bezpečný a dobře distribuovaný do důležitých oblastí mozku.

Poté Cooper představil fázi I/II studie s názvem HD-GeneTRX1. Zahrnuje 26 lidí, kteří dostanou jednu ze dvou úrovní dávek AMT-130 nebo placebo. Budou pozorně sledováni po dobu jednoho roku a následně dalších 5 let. Toto je bezpečnostní studie, takže hlavním cílem je zajistit, aby se u pacientů neobjevily žádné nebezpečné vedlejší účinky.

Účastníci jsou ve věku 25–65 let a mají časné příznaky HCH. Rovněž musí mít CAG opakování 44 nebo více a splňovat další kritéria týkající se velikosti určitých oblastí mozku, aby bylo možné postup provést bezpečně.

Deset pacientů již podstoupilo mozkovou operací. Jedná se o špičkovou vědu a díky nezištným dobrovolníkům v této studii poskytla neurologické vědecké komunitě cenné poznatky. V USA existuje devět pracovišť přijímajících pacienty a uniQure zahájí v průběhu letošního roku malou studii v Evropě, ve které každý dostane lék (tzv. otevřená studie, nebude skupina s pacebem).

V otázkách a odpovědích byl Cooper dotázán, zda výsledky studie Roche změnily plány uniQure pro tuto zkoušku. Vysvětlil, že právě teď se postupují podle plánu, a že jejich metoda se liší od metody používané společností Roche.

Vyhodnocení studie SIGNAL

Posledním řečníkem zasedání byl Maurice Zauderer z Vaccinex. Zauderer představil výsledky nedávné studie SIGNAL, která zkoumala, zda by lék pepinemab mohl ovlivňovat časné projevy HCH, a která byla bohužel ukončena na začátku roku 2020.

V této studii přibližně 250 lidí s časnými příznaky HCH dostávalo měsíčně pepinemab déle než rok a byli sledováni z hlediska bezpečnosti a vlivu léku na projevy HCH. Důraz byl kladen na měření a pozorování závažných vedlejších účinků a kognitivních a pohybových projevů nemoci. Lék byl vyhodnocen jako bezpečný, ale nepřinesl žádné zlepšení. U pacientů bylo, v různých kognitivních testech, hodnoceno plánování a paměť.

Když Zauderer a jeho kolegové podrobně hodnotili získané údaje, viděli malé pozitivní přínosy u určité skupina pacientů, kteří vykazují časné projevy nemoci. U pacientů bez příznaků podávání léku žádný efekt nemělo.

Studie SIGNAL sice nepotvrdila původní záměr, ale hlubší vyhodnocení dat přineslo nové poznatky, které by mohly být přínosem pro pacienty s časnými projevy HCH. S největší pravděpodobností bude pro tento lék připravena další studie se zaměřením právě na tyto pacienty.

Význam celosvětové HCH komunity

Posledním řečníkem konference byl Aled Edwards ze Structural Genomics Consortium, který hovořil o tom, jak by vědecká komunita HCH mohla lépe spolupracovat na úrovni hledání léků, procesu identifikace genů a cest nejlepší možné léčbě. Objevování léku často začíná obrovskou škálou možností, které se postupem času zužují, protože výzkum odhaluje stále více informací o biologii HCH.

Edwards je velkým zastáncem otevřené vědy a sdílení údajů a navrhl, že by právní a finanční překážky, měly být odstraněny, což by mohlo prospět jak pacientům s HCH, tak i a mnoha s jinými nemocemi. Komunita HCH již tak úzce spolupracuje, což y mohlo být dobrým příkladem i pro výzkum mnoha dalších onemocnění. Na konci tří dnů plných sdílení nejnovějších poznatků o výzkumu HCH mezi vědci, lékaři a členy farmaceutického průmyslu je to skvělé k zamyšlení.

Už se těšíme na další konferenci 2022!

https://en.hdbuzz.net/306