CHDI konference 2021 - genom HCH, modifikátory a mechanismy

14. května 2021

Odpolední část byla zaměřena na genetické modifikátory HCH a co nám mohou říct o biologii HCH. Genetické modifikátory jsou malé odchylky v kódu DNA, které mohou být příčinou dřívějšího nástupu příznaků HCH a mohou vysvětlovat, proč lidé se stejným počtem CAG mohou zcela rozdílný věk nástupu nemoci. Mnoho dosud identifikovaných genetických modifikátorů jsou geny, které se účastní procesu zvaného „oprava poškozené DNA“, o kterém se také předpokládá, že ovlivňuje expanzi opakování CAG, což je proces zvaný somatická nestabilita.

Identifikace nových genetických modifikátorů ve velkých studiích na lidech

James Gusella zahájil relaci přednáškou o přínosech probíhajících genetických studií, které nám pomáhají porozumět a léčit HCH. Připomněl nám, že ačkoli delší CAG obecně vedou k dřívějšímu věku nástupu příznaků, existuje mnoho rozdílů a jeho výzkum si klade za cíl pochopit proč. Zdůraznil, že genetické modifikace, které jsou příčinou oddálení nástupu nemoci, lze teoreticky považovat za možnou léčbu HCH - nyní musíme zjistit, jak tyto poznatky využít v hledání možné léčby. 

Některé z důležitých modifikátorů nástupu příznaků jsou geny jako FAN1, které hrají důležitou roli v tom, jak je naše DNA udržována a opravována, pokud je poškozena. Probíhají asociační studie celé genomu, které pomáhají identifikovat tyto modifikátory, a vědci jako Gusella používají různé statistické nástroje pro zpracování dat k lepšímu pochopení jejich důležitosti. Samostatné modifikátory pravděpodobně ovlivňují různé typy příznaků v různých stadiích onemocnění. Těchto studií se účastnili tisíce lidí s HCH.

Rozhodující genetické modifikátory HD: mechanismus porozumění

Vanessa Wheeler přednesla další prezentaci, která se zaměřila na to, jak jsou vyhodnocvány údaje o genetických modifikátorech HD. Wheeler si klade za cíl otestovat účinky genetických modifikátorů u myší, konkrétně genů, které ovlivňují expanzi CAG opakování v mozku a těle v průběhu času. Vznikl tak nový model popisující „fungování“ HCH, z počtu opakování CAG a množství a „toxicitě“ mutované bílkoviny huntington v organismu.

https://en.hdbuzz.net/304