Bezplatná přednáška pro poskytovatele sociálních služeb o diagnóze Huntingtonova choroba

1. dubna 2021

Nabízíme pro poskytovatele sociálních služeb odbornou bezplatnou přednášku o Huntingtonově chorobě a specifikách péče o klienty s touto diagnózou.

  • Přednáška je realizována přímo ve vašem zařízení
  • Přednáška je zcela zdarma

V případě zájmu nás co nejdříve kontaktujte, počet přednášek je omezen.

  • Tel.: +420 775 321 784
  • E-mail: office@huntington.cz

Hledáme hlavně zařízení, která:

  • mají vážný zájem přijímat klienty s touto diagnózou,
  • poskytují péči klientům ve věku od 50 let (i mladší),
  • nabízejí dlouhodobé pobytové služby, denní/týdenní stacionáře či odlehčovací služby,
  • DD/DS, DZR, DOZP, chráněné bydlení atp.,
  • mají možnost přijímat klienty i mimo územní spádovost (není nutná podmínka),
  • předchozí zkušenost s touto diagnózou je výhodou (není nutná podmínka).

Cíle projektu

Hlavním cílem je zajištěné vhodné péče pro pacienty s Huntingtonovou chorobou po celém území ČR, v rámci stávající sítě poskytovatelů sociálních. V období nemoci, kdy již péči o pacienta nezvládá rodina, je vhodné využít takového zařízení, které je snadno dostupné, aby nedocházelo k úplnému odtržení pacienta od rodiny – možnost častých návštěv bez problému nákladnosti cestování na dlouho vzdálenost.

Popis projektu

Formou přednášek a seminářů určených pro poskytovatele sociálních služeb (hlavně pobytových, ale i denní stacionáře, odlehčovací služby…) zajistíme vyšší informovanost personálu o Huntingtonově chorobě a péči o klienta s touto diagnózou. 

V případě dobře dostupných a vhodných možností umístění pacienta s HCH se může pečující rodinný příslušník vrátit do pracovního procesu. Po zvýšení informovanosti pečovatelských zařízení nebude tedy docházet k odmítnutí klienta z důvodů neznalosti diagnózy a standardů péče.

Spolupracujeme s multidisciplinárním týmem odborníků, spolupracujících lékařů a terapeutů. Mnoho z nich jsou největší odborníci na HCH v republice. Jsme tedy schopni zajistit kvalitní a zkušené školitele, kteří jsou ochotni pomoci a poradit. Můžeme zajistit případný konzultační servis v případě problémů. Tento koncept máme již dlouhodobě vyzkoušený a víme jistě, že funguje.

 

Projekt je financován z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR „Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče“ pro rok 2021.