19. KONGRES MEDICÍNY PRO PRAXI V PRAZE

19. KONGRES MEDICÍNY PRO PRAXI V PRAZE
26. října 2022

Letos jsme se poprvé účastnili konference určené pro praktické lékaře, která se konala 21.-22.10. v Praze. Jmse si vědomi, že praktický lékař je často provním kontaktem pro pacienty a rodiny s HCH, ale informovanost těchto lékařů o HCH je často jen okrajová. Jsme velice rádi, že díky společnosti SOLEN, která tyto odborné konferernce pořádá, jsme mohli zkusit, zda by v tomto oboru medicíny byl zájem o informace o HCH. Velice za tuto možnost děkujeme.

Účast organizace byla možná díky státní podpoře - Úřad Vlády ČR, program Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením.