Zpravodaj Archa č. 63

Zpravodaj Archa č. 63

Přinášíme vám letošní druhé vydání Archy č. 63 – Zpravodaje Společnosti pro pomoc při Huntingtonově chorobě. Doufáme, že Vám přinese zajímavé a pohodové čtení nejen v adventním čase