Zpravodaj Archa č. 61

Zpravodaj Archa č. 61

Přinášíme vám letošní druhé vydání Archy č. 61 – Zpravodaje Společnosti pro pomoc při Huntingtonově chorobě. Doufáme, že Vám přinese zajímavé a pohodové čtení nejen v adventním čase.