Přednáška v příspěvkové organizace Ostara o.p., Cvikov

21. prosince 2017

Přednáška se konala 20. 12. 2017 v příspěvkové organizaci Ostara p.o, Cvikov (adresa: Pivovarská 693, Cvikov) a byla financována z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR Rozvojové projekty zdravotní péče v roce 2017.

Přednáška byla financována z dotací Ministerstva zdravotnictví ČR dotační program Rozvojové projekty zdravotní péče v roce 2017.

Celková doba přednášky: 4 hodiny

Přednášeli MUDr. Tereza Uhrová, Ph.D. (přednáška + diskuse), Iva Vestfálová (přednáška + diskuse) a PharmDr. Zdenka Vondráčková (představení SPHCH a projektu).

Téma přednášky

MUDr. Tereza Uhrová
Specifika Huntingtonovy choroby
Jaká jsou stádia, příznaky a průběh nemoci, jaké jsou nejčastější problémy, medikace, výživa...

Iva Vestfálová
Péče o pacienty s HCH
Jak pacient vnímá okolí, jak s pacientem jednat, jaké by mělo být prostředí (např. z hlediska bezpečnosti nebo mobility), možnosti terapie (fyzio-, logo-)...

Fotografie z přednášky si můžete prohlédnout níže.