Osvěta o Huntingtonově chorobě a vzdělávání v oblasti péče o dlouhodobě nemocné pacienty s Huntingtonovou chorobou v ČR

Osvěta o Huntingtonově chorobě a vzdělávání v oblasti péče o dlouhodobě nemocné pacienty s Huntingtonovou chorobou v ČR

Projekt probíhal v letech 2014-2016 a byl zaměřen na vzdělávání pečovatelů, zaměstnanců pečovatelských zařízení a studentů a zaměstnanců vzdělávacích institucí. Systém přednášek měl za cíl seznámit tyto osoby s problematikou Huntingtonovy choroby (HCH) a péče o tyto pacienty. HCH je velmi specifické neurodegenerativní onemocnění, které je zejména v oblasti péče složité. V naší společnosti nejsou pečovatelé ani jiní odborníci dostatečně informováni o úskalích péče o pacienty s HCH.

Název projektu je "Osvěta o Huntingtonově chorobě a vzdělávání v oblasti péče o dlouhodobě nemocné pacienty s Huntingtonovou chorobou v ČR, zajištění činností organizace".

Projekt byl financován z Evropských fondů z Programu implementace švýcarsko-české splupráce.

Projekt je evidován na Ministerstvu zdravotnictví ČR pod evidenčním číslem CH.10/2/043.

Více o projektu naleznete v odkazu zde.