Program Rekondičně-edukační víkendový pobyt SPHCH podzim 2017

27. října 2017

Program podzimního Rekondičně-edukačního pobytového víkendu SPHCH 2017, který se koná v Prostějově v Hotelu Tennis Club ve dne 3.-.5.11.2017. Program naleznete také jako přílohu ke stažení nakonci článku.

Pátek 3. 11. 2017

do 18:00
ubytování

18:00 – 19:00      
večeře

19:00 – 19:15     
Zahájení rekondičního pobytu

19:15 – 19:45     
Mgr. Dagmar Klučková, DiS.
Hledám sociální službu, pomůžete mi?

19:45 – 20:00     
Bc. Tomáš Bernard
Nové informace z EHDN

20:00 – 22:00      
Členská schůze

Program:

  • Průběžná účetní zpráva za rok 2017 – Ing. Marie Baxová
  • Zpráva o realizaci dotačních projektů na rok 2017 – Mgr. Monika Baxa
  • Zpráva o dosavadní činnosti SPHCH – PharmDr. Zdeňka Vondráčková
  • Hlavní bodem členské schůze budou volby do Rady SPHCH
    • Volby vede: PharmDr. Zdeňka Vondráčková
  • Schválení změn vnitřního předpisu na rok 2017 a 2018 – Ing. Marie Baxová

Sobota 4. 11. 2017

07:00 – 08:15    
snídaně

Hlavní program

08:30 – 08:45      
Zahájení sobotního programu a představení všech odborníků a hostů

08:45 – 09:15       
doc. MUDr. Alena Šantavá, CSc.
Historie diagnostiky a léčby HCH v Olomouci

09:15 – 09:35       
Bc. Helena Tlachačová, Bc. Iveta Bulvová
Bariery a pomůcky v ergoterapii

09:35 – 09:45       
Eva Vydrová
MediSpend - pro snadné polykání tablet, firma Fagron

09:45 – 10:00      
přestávka

10:00 – 10:15     
MUDr. Dana Kamarádová, PhD.
Představení práce s rodinami s výskytem HCH na psychiatrické klinice FN Olomouc  

10:15 – 10:45     
MUDr. Tereza Uhrová, PhD.
Problematika prediktivního testování – Gudeline

10:45 – 11:00     
Iva Vestfálová
Bazální stimulace

11:00 – 12:00     
Pavla Šašinková, DiS.
Novinky z kongresu EHA v Sofii

12:00 – 13:00     
oběd
 

13:00 – 13:30      
Mgr. Monika Baxa
Jak pokračuje výzkum v Liběchově

13:30 – 13: 45     
Mgr. Irena Novotná
Dojmy z kongresu EHA

14:00 – 15:00      
Prezentace speciálních křesel pro pacienty s HCH z půjčovny DKCh Hradec Králové

17:00 – 18:00     
Pro zájemce promítnutí filmů: „Péče o pacienta s HCH“, dokument o před. testování „Katka“, magazín ČT „Klíč“

18:00 – 19:00     
večeře

20:00 – 01:00     
Hudba k tanci a individuální program

Zdravotní program

Terapeutické skupiny

10:00 – 12:00     
Muzikoterapie
Mgr. Eva Motyčková

Ergoterapie
Bc. Helena Tlachačová, Bc. Irena Bulvová, Bc. Jitka Sýkorová

Fyzioterapie
Mgr. Irena Novotná

Pohybová terapie
Bc. Marta Pudilová, Bc. Jana Vostatková

12:00 – 13.00      
oběd

13:00 – 14:00      
Relaxace s muzikoterapeutko

14:00 – 14:30     
Sezení s psychiatrem – Pojďte si promluvit o svých problémech
MUDr. Tereza Uhrová, PhD., MUDr. Dana Kamarádová, PhD.

14:30 – 14:45     
přestávka

14:45 – 15:45      
Procházka do parku (dle počasí)

16:30 – 17:30     
Bazén

18:00 – 19:00     
večeře

20:00 – 01:00     
Hudba k tanci a individuální program

Diskusní skupiny

10:00 – 15:00    
Nutriční poradenství
Vede Bc. Tereza Havlínová
Individuální výživové poradenství, měření na přístroji IN Body – analýza složení těla a doporučení

11:00 – 12:00    
Osoby v riziku a genetické testování
Vede doc. MUDr. Alena Šantavá, CSc.; MUDr. Václava Curtisová, MSc., MUDr. Tereza Uhrová, PhD.,
Mgr. Lena Raszyková, Mgr. Miroslav Horňák, PhD.
Prediktivní testování, jeho průběh a možnosti využití preimplantační genetické diagnostiky (PGD) v rodinách zatížených HCH + hrazení ze zdravotního pojištění

14:30 – 15:30   
Neurologické poradenství
Vede prof. MUDr. Jan Roth, CSc.; MUDr. Irena Lišková MBA, MUDr. Martin Ruml
Diskuse o možnostech a postupech léčby v péči o pacienta s HCH

14:45 – 16:00    
Psychiatrické poradenství
Vede MUDr. Tereza Uhrová, PhD.; MUDr. Dana Kamarádová, PhD.
Diskuse o možnostech a postupech psychiatrické léčby v péči o  pacienta a pečovatele; možnosti psychoterapie u pacientů i pečovatelů a osob v riziku

16:00 – 17:00    
Pečovatelské poradenství
Vede doc. PhDr. Radka Bužgová, PhD.; PhDr. Radka Kozáková, PhD.
Paliativní péče o pacienty s HCH

Neděle 5. 11. 2017

08:00 – 09:00
snídaně

09:00 – 10:30     
Závěrečné vystoupení hostů a rady, zakončení

Pevně věříme, že v programu každý nalezne to, co potřebuje. Pro obsahovou náročnost programu prosíme o dochvilnost.

Na terapeutických skupinách se pacientům s HCH budou věnovat terapeuti, a proto, prosím, zajistěte pro pacienty vhodné sportovní pohodlné oblečení, obutí a tentokrát i plavky. U pacientů je třeba mít na paměti, že není zajištěn speciální dohled.

Připomínáme, že ubytování a strava (kromě individuálních objednávek nápojů) jsou hrazeny z prostředků SPHCH, dotací a darů. Účastník si přispívá částkou 400 Kč (bez ohledu na délku pobytu či požadavek s/bez ubytování) a hradí si dopravu.

Účastníci, kteří nezaslali poplatek (400 Kč/osoba) za rekondiční pobyt převodem na účet nebo složenkou, mohou zaplatit hotově na místě u Ing. Marie Baxové, stejně tak členský příspěvek za rok 2016 ve výši 300 Kč/člen. Ale upřesňujeme platby převodem.

V případě nejasností se obraťte na PharmDr. Z. Vondráčkovou.

Děkujeme za pochopení a přejeme příjemný a obohacující pobyt.