Program jarního Rekondičně-edukačního pobytu 2020

25. května 2020

Pro Rekondičně-edukační pobyt v Pardubicích jsem připravili volnější program zaměřeny na konzultace, diskusní skupiny a terapie. V příloze článku nalezete kromě programu i jídelní lístek (vše v jednom PDF). V případně potravinové alergie či potřeby speciální stravy, co nejdříve napište nebo zavolejte M. Musilové (775321784, office@huntington.cz).

Hotel Labe Pardubice, 29. 5. – 31. 5. 2020

Pátek 29. 5. 2020

15:00 – 18:00
ubytování

18:30 – 19:30
večeře

19:30 – 19:45
Zahájení Rekondičně-edukačního pobytu

19:45 – 21:00
Společenské posezení, večerní procházka

Sobota 30. 5. 2020

07:00 – 08:15
snídaně

08:30 – 08:45
Zahájení sobotního programu a představení

Dopolední blok – skupinové/individuální poradenství

08:45 – 11:00
prof. MUDr. Jan Roth, CSc.; doc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.; MUDr. Tereza Uhrová, Ph.D.; PhDr. Olga Klempířová, Ph.D.

- Poruchy hybnosti
- Změny nálad, problematické chování
- Výživové poradenství
- Psychologické poradenství
- Psychiatrické poradenství

Dopolední blok – terapie

08:45 – 11:00
Mgr. Irena Novotná, Mgr. Soňa Therová, Mgr. Jitka Sýkorová, Bc. Marta Pudilová, Bc. Helena Kirschová, Bc. Iveta Bulvová, Bc. Jana Vostatková, Martina Machatá, Jana Dvořáková

- Fyzioterapie
- Ergoterapie
- Pohybové aktivity
- Muzikoterapie
- Individuální masáže

pozn.: terapie pro pacienty – s sebou vhodné sportovní pohodlné oblečení a obutí, v případě vycházky oblečení přizpůsobit dle aktuálního počasí, u pacientů je třeba mít na paměti, že není zajištěn speciální dohled

11:00 – 12:00
Mgr. Soňa Therová, Jana Dvořáková, Martina Machatá
Skupinová aktivní muzikoterapie

12:30 – 13:30
oběd

Odpolední blok

13:30 – 15:30
Odborné konzultace

13:30 – 15:30
Relaxační muzikoterapie / masáže

15:30 – 17:30
volný program, vycházka

18:00 – 19:00
večeře

20:00 – 01:00
Hudba k tanci a individuální program

Neděle 31. 5. 2020

08:00 – 09:00
snídaně

09:00 – 09:30
Zasedání Rady SPHCH

09:30 – 10:30
Závěrečné vystoupení hostů a rady, zakončení

Rekondičně-edukační pobyt je hrazen z dotací Ministerstva zdravotnictví ČR a Výboru pro osoby zdravotně postižené Úřadu vlády ČR.
Účastník si přispívá částkou 600 Kč.

V případě nejasností či dotazů se obraťte na PharmDr. Z. Vondráčkovou (723 349 327) či Ing. Martinu Musilovou (775 321 784).

Těšíme se na setkání.