Pozvánka a přihlášení na jarní Rekondičně-edukační víkendový pobyt 2017

Zveme Vás na letošní jarní Rekondičně–edukační pobyt, který se bude konat ve dnech 19.–21. května 2017 v Hotelu Labe, Masarykovo náměstí 2633, Pardubice.

Letošní jarní Rekondičně–edukační pobyt bude zahájen členskou schůzí SPHCH, která začne v pátek ve 20.00 hod. Bude zde probrána účetní zpráva, zpráva o dotačních projektech pro rok 2017 a zpráva předsedkyně o dosavadní činnosti.

Sobotní program bude pracovní a jako vždy si nejprve povíme něco o HCH, přednášet bude doc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D. z VFN a I. LF UK. Další přednášky a workshopy se budou týkat psychologických témat, psychohygieny a přinesou informace o bazální stimulaci a zajištění domácí péče pro pacienty v pozdních stadiích nemoci. V problematice genetiky bude radit MUDr. Jana Židovská, CSc. Dále budou probíhat diskusní skupiny s neurology, psychiatry, psychology, odborníky na PGD a nově i se sociálním pracovníkem. Sobotní večer bude zakončen tancem s živou hudbou.

Souběžně bude probíhat Rekondiční pobyt pro pacienty s HCH za přítomnosti psychologa, sociálního pracovníka a terapeutů – muzikoterapie, fyzioterapie a ergoterapie. S sebou doporučujeme sportovní oděv a pevnou obuv. Dle zájmu lze zajistit program i pro děti.

Podrobný program bude co nejdříve uveřejněn na internetových stránkách.

Podmínky a termíny přihlášení

  • Pro přihlášení použijte elektronickou Návratku níže nebo PDF Návratku v příloze článku.
    Návratku v PDF můžete zaslat poštou nebo e-mailem na adresu: Ing. Martina Musilová, Bratranců Veverkových 2675, 530 02 Pardubice; e-mail: office@huntington.cz, mobil: +420 775 321 784.
  • Návratky musíme obdržet nejpozději do 10. 5. 2017.
  • Registrační poplatek za každého dospělého účastníka je stanoven na 400 Kč.
  • Registrační poplatek za dítě je stanoven na 300 Kč.
  • Registrační poplatky, i když účastníci nebudou požadovat ubytování, je třeba uhradit předem bankovním převodem do 10. 5. 2017 (číslo účtu: 1543349/0800 u České spořitelny, a.s., variabilní symbol 555, do poznámky uveďte jméno platícího a počet osob).

Osoby sociálně slabé se musí předem obrátit telefonicky nebo e-mailem na PharmDr. Zdeňku Vondráčkovou (mobil: +420 723 349 327, e-mail: zdenka.vondrackova@seznam.cz). U nich nebude registrační poplatek požadován, eventuálně můžeme poskytnout i příspěvek na dopravu.

K přihláškám přijatým po 10. 5. 2017 budou požadovány navýšené poplatky. Registrační poplatek dospělá osoba – 600 Kč, registrační poplatek dítě – 400 Kč, registrační poplatek osoba sociálně slabá – 300 Kč.

Do návratky, prosím, uvádějte přesná jména a příjmení všech nahlášených účastníků, případně i obsazení na pokojích. V případě nejasností se obraťte na PharmDr. Zdeňku Vondráčkovou nebo Ing. Jiřího Hrudu.

Hotel Labe

Mapa hotel LabeHotel Labe je od Hlavního vlakového a Autobusového nádraží vzdálen cca 1 km a lze využít MHD (např. linka č. 1, 2, 3, 5), nejbližší zastávka u hotelu je „Palackého" nebo „Masarykovo náměstí". 

Upozornění: vzhledem k probíhající rekonstrukci u vlakového nádraží je zde obtížný přesun k MHD zastávkám.

Hotel má omezené parkovací kapacity, zastavit pro výstup/nástup lze před vchodem hotelu. K dispozici je placené parkoviště vedle zimního stadionu nebo zdarma u nákupního centra Albert či na odstavném parkovišti za lihovarem - oboje u vlakového nádraží.

Všichni účastníci mají v hotelu hrazeno ubytování včetně stravování (plná penze) kromě individuálních
objednávek nápojů. Rekondiční pobyt fi nancuje SPHCH z dotací a sponzorských darů. Účastník si hradí
registrační poplatek (bez ohledu na délku pobytu) a dopravu. Může se zúčastnit i více osob z jedné
rodiny.

Členský příspěvek

Prosíme všechny členy o zaplacení členského příspěvku (300 Kč/rok) bankovním převodem na účet 1543349/0800 vedený u České spořitelny. V případě zájmu o platbu složenkou kontaktujte Ing. Martinu Musilovou (Bratranců Veverkových 2675, 530 02 Pardubice, tel.: +420 775 321 784, e-mail: office@huntington.cz). Členský příspěvek lze uhradit i hotově na rekondičním pobytu v Pardubicích.