Podzimní Rekondičně-edukační pobyt 2017

Pozvánka na podzimní Rekondičně-edukační víkendový pobyt 2017

Podzimní víkendový Rekondičně-edukační pobyt SPHCH se bude konat ve dnech 3.–5. listopadu 2017 v hotelu Tennis Club v Prostějově (Za Kosteleckou 49, Prostějov).

Letošní podzimní Rekondičně–edukační pobyt bude zahájen členskou schůzí SPHCH, která začne v pátek
ve 20.00 hod., kde proběhne volba do Rady, budou prezentovány informace o vypracovaných dotačních žádostech pro rok 2018 a zpráva předsedkyně o dosavadní činnosti.

V sobotu budou na programu přednášky a konzultační skupiny pro genetiku, psychiatrii a psychologii, a také konzultace s nutriční terapeutkou. Sobotní večer s tancem s živou hudbou.

Rekondiční pobyt pro pacienty s HCH

Souběžně bude probíhat Rekondiční pobyt pro pacienty s HCH, kde bude lektorka aktivačních pohybových aktivit, ergoterapeutka, fyzioterapeutka, muzikoterapeutka, a také neurolog. S sebou doporučujeme sportovní oděv, pevnou obuv a plavky. Dle zájmu lze zajistit program i pro děti.

Všichni účastníci mají v hotelu hrazeno ubytování včetně stravování (plná penze) kromě individuálních objednávek nápojů. Rekondiční pobyt financuje SPHCH z dotací a sponzorských darů. Účastník si hradí registrační poplatek (bez ohledu na délku pobytu) a dopravu. Může se zúčastnit i více osob z jedné rodiny.

Do návratky, prosím, uvádějte přesná jména a příjmení všech nahlášených účastníků, případně i obsazení na pokojích. V případě nejasností se obraťte na PharmDr. Zdeňku Vondráčkovou nebo Ing. Jiřího Hrudu.

Podmínky a termíny přihlášení

Přihlášení lze provést vyplněním a odesláním elektronického formuláře na konci článku (pozn.: po skončení pobytu již formulář nebude aktivní).

  • Pro přihlášení použijte elektronický formulář (Návratku) nebo se přihlašte e-mailem či telefonicky u Ing. Martiny Musilové, e-mail: office@huntington.cz, mobil: +420 775 321 784.
  • Přihlášení musí být nejpozději do 20. 10. 2017
  • Registrační poplatek za každého dospělého účastníka je stanoven na 400 Kč.
  • Registrační poplatek za dítě je stanoven na 300 Kč.
  • Registrační poplatky, i když účastníci nebudou požadovat ubytování, je třeba uhradit předem příkazem k úhradě do 20. 10. 2017. (účet č. 1543349/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 555, do poznámky napsat jméno platícího a počet osob). Pro platbu složenkou kontaktujte Ing. Martinu Musilovou (mobil: +420 775 321 784, e-mail: office@huntington.cz).
    Osoby sociálně slabé se mohou obrátit na PharmDr. Zdeňku Vondráčkovou (mobil:+420 723 349 327, e-mail: zdenka.vondrackova@seznam.cz). U nich nebude registrační poplatek požadován, eventuálně můžeme poskytnout i příspěvek na dopravu.
  • Od přihlášených po 20. 10. 2017 budou požadovány navýšené poplatky: dospělá osoba – 600 Kč, dítě – 400 Kč, osoba sociálně slabá – 300 Kč.

Pro účastníky, kteří přihlásí po 20. 10. 2017 nemůžeme zaručit stoprocentní možnost ubytování a stravování. Účastníci, kteří se dostaví na Rekondičně-edukační víkendový pobyt bez přihlášení předem a bez zaplaceného registračního poplatku, budou muset za ubytování a stravu uhradit ceny platné dle hotelového ceníku. Navýšený registrační poplatek zaplatí na místě.