Jarní Rekondičně–edukační víkendový pobyt 2024

Zveme Vás na letošní jarní Rekondičně–edukační pobyt, který se bude konat ve dnech 12.-14. dubna 2024 v Hotelu Labe, Masarykovo náměstí 2633, Pardubice.

Pobyt bude zahájen členskou schůzí SPHCH v pátek ve 20.00. Sobotní program bude jako v loňském roce obsahovat odborný program s přednáškami, diskusními skupinami či osobními konzultacemi. Nejen pro pacienty bude přípraven i cvičební program a různé aktivity a terapie. Sobotní večer bude zakončen tancem s živou hudbou.
Podrobný program bude v přestihu rozeslán e-mailem a zveřejněn na našich stránkách a FCB.

Podmínky a termíny přihlášení

  • Pro přihlášení použijte internetový formulář níže.
  • Návratky musíme obdržet nejpozději do 6.4.2024.
  • Registrační poplatek za každého dospělého účastníka je stanoven na 600 Kč.
  • Registrační poplatek za dítě je stanoven na 300 Kč.
  • Registrační poplatky, i když účastníci nebudou požadovat ubytování, prosím uhraďte předem bankovním převodem, ideálně do 9.4.2024.
  • Číslo účtu: 1543349/0800 u České spořitelny, a.s., variabilní symbol 555, do poznámky uveďte jméno platícího a počet osob.
  • Do návratky, prosím, uvádějte přesná jména a příjmení všech nahlášených účastníků, případně i obsazení na pokojích. V případě nejasností se obraťte na Ing. Martinu Musilovou.
  • Osoby sociálně slabé se musí předem obrátit telefonicky nebo e-mailem na PharmDr. Zdeňku Vondráčkovou (mobil: +420 723 349 327, e-mail: zdenka.vondrackova@seznam.cz). 

Všichni účastníci mají v hotelu hrazeno ubytování včetně stravování (plná penze) kromě individuálních objednávek nápojů. Rekondiční pobyt financuje SPHCH z dotací a sponzorských darů. Účastník si hradí registrační poplatek (bez ohledu na délku pobytu) a dopravu. Může se zúčastnit i více osob z jedné rodiny.

V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) odesláním Návratky udělujete Společnosti pro pomoc při Huntingtonově chorobě, z.s. (dále jen „SPHCH"), IČO: 40614603, Velké nám. 37, 500 01 Hradec Králové, dobrovolně souhlas se zpracováním a využíváním Vašich osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů naleznete zde

Elektronická Návratka pro Rekondičně-edukační víkendový pobyt SPHCH

Ubytování:

Pokud ubytování požadujete, vyberte termín a doplňte počet a jména osob a kombinace ubytovaných na pokojích.

Termíny ubytování a počty osob:

osob/a

osob/a

osob/a

Kombinace ubytovaných na pokojích (doplňte jméno a příjmení):

Pokud ubytování nepožadujete, označte den/dny, kdy se zúčastníte pobytu:

Zúčastním se Rekondičně-edukačního víkendového pobytu:

Položky označené hvězdičkou * jsou povinné.

Děkujeme za vyplnění návratky.
Těšíme se na Vás.
Odeslat další dotaz?