Jarní Rekondičně-edukační víkendový pobyt 2022

23. března 2022

Zveme Vás na letošní jarní Rekondičně–edukační pobyt, který se bude konat ve dnech 6.-8. května 2022 v Hotelu Labe, Masarykovo náměstí 2633, Pardubice.

Pobyt bude zahájen členskou schůzí SPHCH v pátek ve 20.00. Sobotní program bude jako v loňském roce obsahovat odborný program s přednáškami, diskusními skupinami či worshopy. Nejen pro pacienty bude přípraven i terapeutický program a různé aktivity a terapie. Přednášet Vám budou MUDr. Tereza Uhrová, prof. MUDr. Jan Roth a doc. MUDr. Jiří Klempíř.

Podmínky a termíny přihlášení

  • Pro přihlášení použijte internetový formulář níže.
  • Registrační poplatek za každého dospělého účastníka je stanoven na 600 Kč.
  • Registrační poplatek za dítě je stanoven na 300 Kč.
  • Číslo účtu: 1543349/0800 u České spořitelny, a.s., variabilní symbol 555, do poznámky uveďte jméno platícího a počet osob.
  • Do návratky, prosím, uvádějte přesná jména a příjmení všech nahlášených účastníků, případně i obsazení na pokojích. V případě nejasností se obraťte na Ing. Martinu Musilovou.
  • Osoby sociálně slabé se musí předem obrátit telefonicky nebo e-mailem na PharmDr. Zdeňku Vondráčkovou (mobil: +420 723 349 327, e-mail: zdenka.vondrackova@seznam.cz). 

Všichni účastníci mají v hotelu hrazeno ubytování včetně stravování (plná penze) kromě individuálních objednávek nápojů. Rekondiční pobyt financuje SPHCH z dotací a sponzorských darů. Účastník si hradí registrační poplatek (bez ohledu na délku pobytu) a dopravu. Může se zúčastnit i více osob z jedné rodiny.

V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) odesláním Návratky udělujete Společnosti pro pomoc při Huntingtonově chorobě, z.s. (dále jen „SPHCH"), IČO: 40614603, Velké nám. 37, 500 01 Hradec Králové, dobrovolně souhlas se zpracováním a využíváním Vašich osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů naleznete zde.

Pobyt je financován ze státní dotací, darů a příspěvků.

Státní podpora: