Jarní Rekondičně–edukační pobyt 2019

Zveme Vás na letošní jarní Rekondičně–edukační pobyt, který se bude konat ve dnech 7.–9. června 2019 v Hotelu Labe, Masarykovo náměstí 2633, Pardubice.

Letošní jarní Rekondičně–edukační pobyt bude zahájen členskou schůzí SPHCH v pátek ve 20.00 hod. Sobotní program bude jako vždy plný přednášek, diskusních skupin či konzultací a nejen pro pacienty budou připraveny různé aktivity a terapie. Podrobný progrnam bude rozeslán e-mailem a zveřejněn na našich stránkách a FCB. Sobotní večer bude zakončen tancem s živou hudbou.

Bohužel z důvodu zvyšování cen za služby a snižování dotací jsme nuceni navýšit účastnický poplatek za dospělou osobu na 600 Kč/pobyt. Podmínky a poplaky pro dítě a sociálně slabé osoby zůstávají beze změ. Děkujeme za pochopení.

Podmínky a termíny přihlášení

 • Pro přihlášení použijte internetový formulář níže.
 • Návratky musíme obdržet nejpozději do 31. 5. 2019.
 • Registrační poplatek za každého dospělého účastníka je stanoven na 600 Kč.
 • Registrační poplatek za dítě je stanoven na 300 Kč.
 • Registrační poplatky, i když účastníci nebudou požadovat ubytování, je třeba uhradit předem bankovním převodem do 31. 5. 2019.
 • Číslo účtu: 1543349/0800 u České spořitelny, a.s., variabilní symbol 555, do poznámky uveďte jméno platícího a počet osob.
 • Do návratky, prosím, uvádějte přesná jména a příjmení všech nahlášených účastníků, případně i obsazení na pokojích. V případě nejasností se obraťte na PharmDr. Zdeňku Vondráčkovou nebo Ing. Martinu Musilovou.
 • Osoby sociálně slabé se musí předem obrátit telefonicky nebo e-mailem na PharmDr. Zdeňku Vondráčkovou (mobil: +420 723 349 327, e-mail: zdenka.vondrackova@seznam.cz). 

Všichni účastníci mají v hotelu hrazeno ubytování včetně stravování (plná penze) kromě individuálních objednávek nápojů. Rekondiční pobyt financuje SPHCH z dotací a sponzorských darů. Účastník si hradí registrační poplatek (bez ohledu na délku pobytu) a dopravu. Může se zúčastnit i více osob z jedné rodiny.

V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) odesláním Návratky udělujete Společnosti pro pomoc při Huntingtonově chorobě, z.s. (dále jen „SPHCH"), IČO: 40614603, Velké nám. 37, 500 01 Hradec Králové, dobrovolně souhlas se zpracováním a využíváním Vašich osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů naleznete zde.

Elektronická Návratka pro Rekondičně-edukační víkendový pobyt SPHCH

Ubytování:

Pokud ubytování požadujete, vyberte termín a doplňte počet a jména osob a kombinace ubytovaných na pokojích.

Termíny ubytování a počty osob:

osob/a

osob/a

osob/a

Kombinace ubytovaných na pokojích (doplňte jméno a příjmení):

Pokud ubytování nepožadujete, označte den/dny, kdy se zúčastníte pobytu:

Zúčastním se Rekondičně-edukačního víkendového pobytu:

Aktuální epidemiologická situace

Z důvodů trvajících vládních opatření, prosíme o označení níže uvedených variant prokázání bezinfekčnosti.

Vysvětlení potvrzení:

 • potvrzení o očkování minimálně 22 dní od první dávky, v případě druhé dávky bez omezení>
 • potvrzení negativního testu nesmí být starší než 72 hodin (lze dodat potvrzení z testovacího centra nebo od zaměstnavatele, případně prohlášení o samotestu)
 • potvrzení o prodělání/vyléčení onemocnění covid-19 nesmí být starší než 180 dnů

Vyberte jednu z variant: *

Položky označené hvězdičkou * jsou povinné.

Děkujeme za vyplnění návratky.
Těšíme se na Vás.
Odeslat další dotaz?