Jarní Rekondičně–edukační pobyt 2018

Jarní Rekondičně–edukační pobyt 2018

Zveme Vás na letošní jarní Rekondičně–edukační pobyt, který se bude konat ve dnech 20.–22. dubna 2018 v Hotelu Labe, Masarykovo náměstí 2633, Pardubice.

Letošní jarní Rekondičně–edukační pobyt bude zahájen členskou schůzí SPHCH v pátek 20. 4. 2018 ve 20.00 hod. Hlavním tématem bude volba nové revizní komise, Rady SPHCH a doplnění Stanov SPHCH s přihlédnutím k novému zákonu o ochraně osobních dat v neziskových organizacích.

Sobotní program bude pracovní, a jako vždy si nejprve povíme něco o HCH, projevech nemoci a specifikách léčby. Přednášky se ujme Doc. MUDr. Jiří Klempíř Ph.D. z Extrapyramidového centra VFN a I. LF UK.

Další přednášky a workshopy se budou týkat psychologických témat, stále opakované psychohygieny. Poradit se budete moci i s MUDr. Janou Židovskou, CSc., která je naším předním odborníkem na genetiku HCH. V průběhu dne budou probíhat diskusní skupiny s neurology, psychiatry, psychology, terapeuty a odborníky na PGD. Jeden blok bude věnován také pacientům a rozhovoru se sociálním pracovníkem a psychologem. Máme také připravenou muzikoterapii, fyzioterapii s ergoterapií a pohybové aktivity. Sobotní večer bude zakončen tancem s živou hudbou.

Podrobný program bude co nejdříve uveřejněn na internetových stránkách.

Podmínky a termíny přihlášení

  • Pro přihlášení použijte internetový formulář níže.
  • Návratky musíme obdržet nejpozději do 12.4 2018.
  • Registrační poplatek za každého dospělého účastníka je stanoven na 400 Kč.
  • Registrační poplatek za dítě je stanoven na 300 Kč.
  • Registrační poplatky, i když účastníci nebudou požadovat ubytování, je třeba uhradit předem bankovním převodem do 12. 4. 2018. 
    Číslo účtu: 1543349/0800 u České spořitelny, a.s., variabilní symbol 555, do poznámky uveďte jméno platícího a počet osob.

Do návratky, prosím, uvádějte přesná jména a příjmení všech nahlášených účastníků, případně i obsazení na pokojích. V případě nejasností se obraťte na PharmDr. Zdeňku Vondráčkovou nebo Ing. Martinu Musilovou.

Osoby sociálně slabé se musí předem obrátit telefonicky nebo e-mailem na PharmDr. Zdeňku Vondráčkovou (mobil: +420 723 349 327, e-mail: zdenka.vondrackova@seznam.cz). U nich nebude registrační poplatek požadován, eventuálně můžeme poskytnout i příspěvek na dopravu.

K přihláškám přijatým po 12. 4. 2018 budou požadovány navýšené poplatky. Navýšený registrační poplatek dospělá osoba 600 Kč, navýšený registrační poplatek dítě 400 Kč, navýšený registrační poplatek osoba sociálně slabá 300 Kč.

Všichni účastníci mají v hotelu hrazeno ubytování včetně stravování (plná penze) kromě individuálních objednávek nápojů. Rekondiční pobyt financuje SPHCH z dotací a sponzorských darů. Účastník si hradí registrační poplatek (bez ohledu na délku pobytu) a dopravu. Může se zúčastnit i více osob z jedné rodiny.

Souběžně bude probíhat Rekondiční pobyt pro pacienty s HCH za přítomnosti psychologa, sociálního pracovníka a terapeutů – muzikoterapie, fyzioterapie a ergoterapie. S sebou doporučujeme sportovní oděv a pevnou obuv. Dle zájmu lze zajistit program i pro děti.

Členský příspěvek

Prosíme všechny členy o zaplacení členského příspěvku 300 Kč/rok bankovním převodem na účet 1543349/0800 vedený u České spořitelny. V případě zájmu o platbu složenkou kontaktujte Ing. Martinu Musilovou (Pernerova 168, 530 02 Pardubice, tel.: +420 775 321 784, e-mail: office@huntington.cz).