Informační letáky

Jelikož Huntingtonova choroba (HCH) patří mezi vzácné onemocnění, je všeobecné povědomí o tomto onemocnění nízké, nejenom u laické, ale i u odborné veřejnosti. Proto se SPHCH snaží o osvětu, např. i formou informačních letáků, které srozumitelně přiblíží problematiku HCH a také činnost SPHCH.

Leták o Huntingtonově chorobě informuje o komplexním charakteru HCH, o jejích symptomech, průběhu, dědičném přenosu a specifikách. Přináší informace o diagnostice a léčbě, ale také kontakty na specializovaná centra pro léčbu HCH.

V informačním letáku o SPHCH jsou prezentovány aktivity SPHCH a to, jak osobám zatíženým HCH může organizace pomoct.