Jak mluvit s dětmi o Huntingtonově chorobě

Brožura vznikla překladem textu Bonnie L. Hennig: „Jak mluvit s dětmi o Huntingtonově chorobě", za účelem pomoci rodinám s nemocným rodinným příslušníkem Huntingtonovou chorobou v komunikaci s dětmi ohledně informovanosti týkající se tohoto onemocnění.

Text vznikl v americké kultuře, a je proto nutné pamatovat na z toho vyplývající, transkulturální rozdíly. Je tedy jisté, že ne se všemi nabízenými doporučeními se bude moci český čtenář ztotožnit, přijmout je za své. V předkládaném textu však najdete celou řadu důležitých informací, ale i zajímavých postřehů, náměty a inspiraci...