Zvýšení příspěvku na péči ve III. a ve IV. stupni

14. prosince 2018

Aktuální informace o schvalování novely zákona o sociálních službách, kterým má dojít ke zvýšení příspěvku na péči ve III. a ve IV. stupni.

Poslanecká sněmovna dosud nepředala schválenou novelu zákona o sociálních službách do Senátu, a tak je zřejmé, že Senát se tímto zákonem bude zabývat až v lednu. Víme také, že bude podáno několik pozměňovacích návrhů, a to především ze strany poskytovatelů sociálních služeb, kteří budou usilovat o to, aby příspěvek na péči ve III. a ve IV. stupni byl zvýšen i v sociálních zařízeních s celoroční péčí. Již jsme s některými senátorkami a senátory mluvili, budeme se snažit, aby Senát schválil novelu zákona tak, jak přišla z Poslanecké sněmovny. Vrácení zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy Senátu by mohlo celý proces schválení zákona ještě komplikovat. Proto je po Novém roce vyzveme, aby nepřijímali žádné pozměňovací návrhy.

zdroj: nrzp.cz