Společnost Roche zahájila dvě klinické studie možné léčby HCH

Společnost Roche zahájila dvě klinické studie možné léčby HCH
19. prosince 2018

Společnost Roche plánuje před koncem roku 2018 zahájit dvě klinické studie své experimentální léčby Huntingtonovy nemoci přípravkem RG6042 a počátkem roku 2019 začne registrovat účastníky.

Tyto studie pomohou vědcům pochopit progresi Huntingtonovy nemoci a terapeutický účinek přípravku RG6042, který se „může stát největším průlomem v léčbě neurodegenerativních onemocnění za posledních 25 let", jak uvedl v rozhovoru s Ionis Pharmaceuticals, společností, která lék RG6042 původně vyvinula, C. Frank Bennett, PhD, viceprezident pro výzkum a vedoucí franšízy pro neurologické programy.

Na plenárním zasedání European Huntington's Disease Network ve Vídni byla nedávno oznámena nadcházející studie přirozené anamnézy HD a fáze 3 studie GENERATION HD1.

Lék RG6042, dříve známý jako IONIS-HTTRx, je léčba antisense oligonukleotidy. Léčba je zacílena na všechny formy mutantního proteinu huntingtinu (mHTT) – základní příčinu Huntingtonovy nemoci – a jejich zničení a tím potencionální zpomalení nebo zastavení progrese nemoci u všech pacientů s HD.

Data z předcházející 1. a 2. fáze hodnoceni (NCT02519036) 46 dospělých pacientů v raném stadiu HD „poprvé ukázala, že bychom mohli redukovat produkci toxického mutovaného proteinu huntingtinu", řekl Frank Bennett.

RG6042 ve studii významně snížil hladiny mHTT v mozkomíšním moku – tekutině, která se nachází v mozku a míše – až u 60 % pacientů, kterým byly podávány nejvyšší nebo druhé nejvyšší dávky přípravku.

Patnáctiměsíční studie přirozené anamnézy HD bude posuzovat korelaci mezi mHTT v mozkomíšním moku a dalšími klinickými hodnoceními HD a také prostředky k měření zátěže způsobené nemocí. V této studii nejde o léčbu, cílem je pochopit přirozenou progresi nemoci.

Účastnit se jí bude asi sto symptomatických pacientů v raném stadiu nemoci z různých míst v USA, Velké Britanii, Kanadě a Německu a očekává se, že její výsledky napomohou provedení 3. fáze studie GENERATION HD1.

Tato studie poskytne vysoce kvalitní dlouhodobá data, která poskytnou informace pacientům a klinikům," uvedl Bennett.

Dvouletá celosvětová studie GENERATION HD1 bude hodnotit dlouhodobou bezpečnost a účinnost přípravku RG6042 u 660 pacientů se symptomy HD. Podle Bennetta to bude „první studie ve 3. fázi na světě, která hodnotí účinky" terapie snižující množství mHTT. Studie bude probíhat na 80–90 místech v 15 zemích po celém světě.

Bennett také řekl, že pokud by se podařilo vyvinout efektivní léčbu Huntingtonovy nemoci, byl by to pro nemocné, jejich blízké i poskytovatele, kteří je léčí a pečují o ně, historický okamžik. „Byl by to také důležitý pokrok na poli neurodegenerativních onemocnění obecně."

Nyní, když dokázali, že se cílený antisense lék dostane k určeným oblastem v mozku lidí s Huntingtonovou nemocí, tým plánuje hodnotit, zda redukce mHTT vede ke klinickému prospěchu pacientů. Jestliže toto dokážeme, pak je podle Bennetta „naděje, že je to předzvěstí nové éry v léčbě neurodegenerativních onemocnění".

Takové pozitivní výsledky by představovaly druhou ukázku, že neurodegenerativní onemocnění může být efektivně léčeno antisense terapií, stejně jako spinální svalová atrofie, která byla první, řekl Bennett. A dodal, že by výsledky u HD mohly být aplikovány ve studiích Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby a amyotrofické laterální sklerózy.

Společnost Ionis se začala o HD zajímat asi před deseti lety a následovala tak Bennettův dlouholetý zájem o tuto chorobu a důvěru jeho týmu, že zacílení antisense léčby na produkci mHTT by mohlo být efektivní. Bennett upozornil na kontrast s přístupy jiných společností, které symptomy spíš maskují, než že by se zaměřovaly na příčinu nemoci.

Mnozí si mysleli, že je příliš obtížné zaměřit se na podstatu, která je příčinou HD, ale dokázali jsme, že toho je skutečně možné dosáhnout," řekl.

V prosinci 2017 společnost Roche získala od společnosti Ionis práva na vývoj a marketing RG6042. Podle Bennetta byla volba společnosti Roche založena na zkušenosti společnosti, akčním plánu, jejím entuziasmu, nasazení a pravděpodobnosti rychlého vývoje chorobu modifikující léčby HD, na níž by mohla pracovat společně se společností Ionis. „Nemohli jsme udělat nic lepšího, než je tato spolupráce a pokrok našeho programu," řekl.

Nedávno udělila Evropská léková agentura (European Medicines Agency) přípravku RG6042 pro léčbu Huntingtonovy nemoci označení PRIME (prioritní lék), což je cestou k urychlení hodnocení terapie a jejího posouzení.

Autor: Jose Marques Lopes, PhD; překlad Zuzana Maurová

www.huntingtonsdiseasenews.com