REHAEXPER zvláštní vlak na REHAPROTEX 2017

REHAEXPER zvláštní vlak na REHAPROTEX 2017
5. srpna 2017

Informace o mimořádném vlaku pro osoby se zdravotním postižením na veletrh REHAPROTEX.

Zvláštní vlak s názvem REHAEXPRES bude vypraven z hlavního nádraží v Praze dne 19. 9. 2017 na veletrh REHAPROTEX.

Kapacita vlaku je omezená (185 míst pro sedící cestující a maximálně 14 míst pro vozíky). Objednávky budou přijímány postupně dle času jejich doručení a bude jim vyhověno pouze do vyčerpání kapacity vlaku! V případě velkého zájmu jsme již jednali s ČD o případném posílení vlaku.
Kapacitou pro vozíky myslíme především cestující na elektrických vozících, neboť cestující na mechanických vozících většinou dokáží přesednout na sedadlo a tyto mechanické vozíky je možné složit. Vozík pak nezabírá prostor nástupních plošin vlaku. Reálně je možné, aby se jízdy účastnilo více než 14 lidí na vozících.

Časy odjezdů směr Praha-Brno

 • Praha hlavní nádraží 6:15
 • Praha Libeň 6:21, Kolín 6:56
 • Pardubice hlavní nádraží 7:22
 • Česká Třebová 8:02, Svitavy 8:15
 • Brno Dolní nádraží 9:15
 • Brno Výstaviště 10:00

Vlak nebude zastavovat ve stanicích Blansko, ani na hlavním nádraží Brno.

Časy odjezdů směr Brno-Praha

 • Brno Výstaviště 16:30
 • Brno Dolní nádraží 17:05
 • Svitavy 18:27
 • Česká Třebová 18:42
 • Pardubice hlavní nádraží 19:21
 • Kolín 19:46
 • Praha Libeň 20:20
 • Praha hlavní nádraží 20:28

Ve všech stanicích vlak zastaví na cca 5 minut – takto krátký pobyt i pro případy nástupu vozíčkářů je možný jen díky použití nízkopodlažního vlaku InterPanter. To znamená, že vlak nemá zdvihací plošinu, ale nájezdovou rampu, což je samozřejmě podstatně rychlejší.

Vlak bude uveden v informačních systémech stanice, aby cestující našli správné nástupiště a správný vlak. Hlášen bude jako Uzavřený zvláštní vlak pro předem objednanou skupinu osob. Pokud ovšem i tak nastoupí někdo, kdo objednán nebyl, a bude volná kapacita vlaku, tak mu bude jízda umožněna a uhradí standardní jízdné dle Tarifu ČD, na které prokáže nárok.

Pokud však bude kapacita pro vozíčky vyčerpána, pak nebude předem neobjednaný člověk na vozíku moci do vlaku nastoupit. Proto je nutné, aby všichni byli řádně předem nahlášeni.

Zájemci budou přihlášky posílat na GŘ ČD se svými požadavky na objednávku na paní Naďu Bluďovskou email: bludovskan@gr.cd.cz, telefon: 972 232 387, a to od 31. 7. 2017 do 10. 9. 2017. Telefon je však možné použít k objednání přepravy pouze v nejnutnějším případě, pokud nemají zájemci k dispozici email.

Objednávka musí obsahovat následující údaje:

 1. Jméno a příjmení Cestujícího TP, ZTP nebo ZTP/P – přeprava za Zvláštní tarif
 2. Jméno a příjmení Průvodce ZTP nebo ZTP/P – přeprava ZDARMA
 3. Jméno a příjmení Spolucestujícího 1 – přeprava za Zvláštní tarif
 4. Jméno a příjmení Spolucestujícího 2 – přeprava za Zvláštní tarif
 5. Přeprava na vozíku – ANO/NE
 6. Typ vozíku – elektrický / mechanický
 7. Cestující na vozíku zvládne použít WC, na které není možné vjet s vozíkem – ANO/NE
 8. Cesta TAM i ZPĚT – ANO/NE
 9. Cesta jen TAM – ANO/NE
 10. Cesta jen ZPĚT – ANO/NE

Paní Naďa Bluďovská následně zadá do objednávkového systému a případně provede korekci objednávky přímo s cestujícími.

Informace o schopnosti vozíčkáře použít WC vozíkům nepřístupné nám pomůže ve směřování cestujících do konkrétních vozů vlaku InterPanter. Upozorňujeme, že do prostoru, u kterého je WC pro vozíčkáře, se vejde maximálně 8 lidí na vozících. Tito lidé se tedy dostanou na WC i s vozíky. Na druhou plošinu u „normálního" WC, se vejde maximálně 6 lidí na vozících, ale s vozíky není možné na WC vjet. To znamená, že tito lidé na vozících musí být schopni udělat několik kroků, aby se na WC dostali.

Pokud jde o jízdné, tak jízdenky na vlak nebudou veřejně nabízeny k prodeji, vlaková četa bude mít k dispozici podklady z objednávkového systému.

Cestující tohoto speciálního vlaku budou platit jízdné přímo u průvodčího ČD během jízdy, který jim vydá zvláštní jízdenku, která bude současně platit jako vstupenka na veletrh REHAPROTEX v Brně.

Zvláštní jízdné

Trasa Cestující TP, ZTP Cestující ZTP/P+průvodce 2 spolucestující bez jakéhokoli průkazu TP
Praha-Brno, zpáteční 99 Kč 99 Kč 99 Kč
Česká Třebová-Brno, zpáteční 59 Kč 59 Kč 59 Kč

Cestující mimo vyhlášené zvláštní jízdné zaplatí jízdné dle tarifu TR 10.

Cestující uvedený jmenovitě na seznamu REHAEXPRES má nárok na přepravu za výše uvedené Zvláštní jízdné (průvodce ZTP/P standardně zdarma) a nehradí vstupné na veletrh REHAPROTEX (vstup zdarma pouze pro ty, kdo budou uvedeni na seznamu).

Z Brna Dolní nádraží (vlaková cesta mimo nástupiště!) do Brna Výstaviště bude InterPanter tažen diesel lokomotivou, částečně „po silnici" ulicemi Brna za standardního doprovodu Policií ČR. Rychlost vlaku 10 km/h.

Výstup/nástup cestujících a vozíčkářů na BVV je zajištěn přes provizorní dřevěné a pro tento účel speciálně postavené nástupiště.

zdroj: nrzp.cz