NRZP

Jednání NRZP ČR a VZP ČR dne 9.8.2011

Dne 9.8.2011 se v sídle Národní rady osob se zdravotním postižením ČR znovu sešla na dohodnutém jednání mezi NRZP ČR a VZP ČR společná pracovní skupina ve složení za NRZP ČR její předseda Bc. Václav Krása a  specialista na zdravotnictví a zdravotnické prostředky JUDr. Zdeněk Žižka, pracovník legislativního odboru na straně jedné a za VZP ČR MUDr. Taťána Soharová, ředitelka odboru léčiv a ZP a Ing. Martin Jelínek, Ph.D., vedoucí oddělení zdravotnických prostředků na straně druhé. Na programu tohoto jednání bylo několik okruhů problémů.

Usnesení mimořádného jednání RV NRZP ČR dne 7. 3. 2011

RV NRZP ČR konstatuje, že navržené zákony ve svých důsledcích zásadním způsobem narušují jednotlivé nástroje podpory osob se zdravotním postižením k zachování jejich důstojnosti, možnosti uplatnění ve společnosti a zajištění přijatelné životní úrovně.