Tábor

Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě (SPHCh) byla založena v roce 1991. Hodlá vytvářet podpůrný a vzdělávací program na pomoc pacientům trpícím Huntingtonovou chorobou